cena hovoru je 50 Kč za minutu

VELIKONOCE - ZVYKY A TRADICE

Jako každoročně budeme i letos slavit Velikonoce. Svátky nastupujícího jara budou letos vzhledem k lockdownu spíše komorní rodinnou záležitostí s absencí tradiční koledy i rodinných a přátelských návštěv. Velikonoce jsou pohyblivý svátek, slaví se první neděli po jarním úplňku. Pravoslavné svátky zvané „pascha“ se slaví o týden později. Od 2. století našeho letopočtu, jsou křesťanskou oslavou zmrtvýchvstání Ježíše Krista, vzniklou z tradice židovského svátku Pesach, ovšem původně byly pohanskými oslavami jarní rovnodennosti - Ostarou, svátkem, který měl zajistit především plodnost a bohatou úrodu. Tento svátek byl v Evropě spojen se slavností posvátných ohňů, ty se zapalovaly na vysokých kopcích první postní neděli a na Bílou sobotu. Naši dávní předci dobře věděli, že bez ohně není života a tak si ho dobře hlídali a uctívali. Tuto prastarou pohanskou tradici, kterou se církev marně snažila vymýtit, nakonec zařadila do svých církevních rituálů. Na první postní neděli byl zapalován veliký oheň, po setmění běhala mládež se zapálenými pochodněmi po polích, aby zahnala „ zlé duchy a trolly“ a pole byla chráněna před nepřízní živlů. Nakonec byla podle krajových zvyklostí spálena slaměná figura z nevymláceného snopu obilí, říkalo se jí Stařena či Jidáš. Na Bílou sobotu se zapaloval tzv. „nový oheň“ a tento starý zvyk, který byl velkou slavností, později splynul se zapalováním „pašijové svíce“. V předvečer Bílé soboty se zhasly všechny svíčky v kostele i domácí kamna a tradičním způsobem se ocilkou rozdělal oheň a zapálila se veliká svíce – říkalo se jí Velikonoční nebo Pašijová, od které se zapálily všechny svíce v kostele a připravený posvěcený oheň, ke kterému se všichni sešli na slavnost s dubovými nebo bukovými větvemi. Těmi se potom zapálilo domácí ohniště a tak se „nový oheň“ dostal do každého domu. Ohořelé větve se schovávaly pod střechu jako ochrana před bouřkou. Popel z velikonočního ohně byl sypán na pole, aby bylo úrodné a chráněné před krupobitím i škůdci. V průběhu 18. století byla většina těchto zvyků postupně nahrazena tradičními církevními obřady.

Dnes jsou Velikonoce slaveny jako jarní svátky a tak si ty letošní užijte hlavně ve zdraví v kruhu svých blízkých.


Přejeme vám všem krásné Velikonoce a příjemné nadcházející jarní dny.Zajímá Vás budoucnost?

Nevíte kudy dál?

Zavolejte!


Chci volat levně

Jste tu poprvé a nevíte si rady?
Žádný strach, poradíme vám.

REKLAMA