cena hovoru je 50 Kč za minutu

Tarotový horoskop na rok 2016

Roční horoskop 2016: karta POUSTEVNÍK

Princip dokončení, potřeby prostoru a objevování vnitřních světů

Pod vlivem Poustevníka, karty IX Velké Arkány, nastává vhodná doba dokončit vše, co jste nechali v minulosti otevřené, jak ve smyslu společenském, tak i osobním. Poustevník vám bude celý rok pomáhat dávat věcem řád, zaměřovat se detaily a zbavovat se všeho, co už je pro vás zbytečné.

Připomeňme si, o čem byly minulé roky. Možná si tak rychleji uvědomíte souvislosti a snáze dokončíte to, co se v předchozích letech dokončit nepodařilo.

Rok 2014, č. VII, Vůz, byl o změnách. O pochopení zákonu příčiny a následku. Vzpomeňte si, co proběhlo za změny, jak se do chování vašeho, nebo jiných, promítl zákon „akce vyvolává reakci“, nebo „každá příčina vyvolá následek“. Navíc vše probíhalo rychleji než dříve. Možná je to věkem Vodnáře, možná lunárním rokem bouřliváka Koně, teorií je hodně, rychlost změn a následků však přehlédnout nešlo.

V roce 2015 jsme byli pod vlivem č. VIII, v klasickém Tarotu karta Spravedlnost, šlo o univerzální princip nastolení rovnováhy. Loňský rok po nás chtěl, abychom vše, co je v našem životě v nerovnováze, dali do pořádku. Lunární rok Ovce, empatické, diplomatické, schopné jednat, tomuto velmi napomáhal. Rok vám sundal růžové brýle, nastolil do života řád, chtěl, abyste ctili psané i nepsané zákony života. Číslo VIII je vyjádřením nekonečných možností a příležitostí. Ty čekaly na všechny, bez výjimky. Pokud jste porušili vesmírný princip rovnováhy: beru si – dávám, dávám – dostávám, pak vám život názorně ukázal příjemné, jindy nepříjemné až bolestné události. Tyto však váš život vedly k harmonii, k poznání svých možností a povahy. K pochopení toho, v čem jste chybovali a proč. Což je, i přes mnohdy bolestné zkušenosti, veskrze pozitivní. Také je možné, že jste byli ztraceni, zmítáni životem jako na houpačce. To vám způsobovala osmička, představte si ji naležato, o to víc, čím víc byly misky vah vašeho života v nerovnováze. To proto, abyste věděli, co ne-dělat, aby byl váš život stabilní a harmonický.

Devítka je tu proto, abychom zakotvili, dokončili započaté, začali nově a nové.

Poustevník a rok 2016
Poustevník šíří světlo, ukazuje cestu a moudře vede. Čerpá ze své vnitřní moudrosti a životních zkušeností. Na kartě bývá mj. vyobrazen Kerberos, pes se třemi hlavami, hlídač říše podsvětí z řecké mytologie. Kerberos hlídá, aby vše bylo dokončeno dřív, než začnete dělat další. K tomu má hlavu, která se otáčí zpět. Takže rozdělané dokončujte, jen tak vás pustí k dalšímu.
Poustevník je spojován s astrologickým znamením Panny. Pro Pannu je charakteristické zaměření na detaily, organizační schopnost a smysl pro krásu. Dále vnitřní uzdravení, úroda a sklizeň.
Kerberos s Pannou vám pomohou odhalit, připustit si a zpracovat hlubší stránky povahy, plně si uvědomit svoje rysy a potenciál a podle toho si uspořádat a plánovat život. Panna přeje zdraví a uzdravování, mohou se tak zdárně uzdravit i ti z vás, koho trápí dlouhodobější potíže. Úroda je symbolem zisku, obchodu. I lunární rok Opice přeje hlavně obchodu. Novým projektům, hlavně těm s dlouhodobým cílem bude přáno, všichni mají možnost dosáhnout vyššího zisku než obvykle. Je dobré mít na paměti mazanost Opice, zjistěte si o zamýšleném obchodu co nejvíce faktů.
Lásky budou mít letos trvalý charakter. Nová seznámení budou dlouhodobá, flirtům a krátkodobým známostem rok nepřeje, nefunkční vztahy se rozpadnou.
Počítejte s tím, že vás občas přepadnou nepříjemné stavy a situace související se sebekritičností a kritikou. Souvisí to s ukotvením skutečných hodnot, ale je to i úkol, jak se naučit s kritikou zacházet. Ve zvládnutí vám pomůže hodnověrnost, opravdovost, schopnost užívat si radosti, štěstí. Pomůže i životní síla, všichni jí budou mít více, než loni.
Velká arkána, můžeme ji zjednodušeně přirovnat k vyšší moci, vám napoví, co je pro jednotlivá sluneční znamení důležité. Budete vědět, jakým způsobem zvládnout nesnáze a hlavně, jak využít potenciál, to co konkrétně vaše sluneční znamení posiluje. Jinými slovy, budete připraveni.

horoskop, tarotový horoskop, výklad karet, kartářky, věštírna Květy Fialové

Beran 21.3. – 20.4.
Velekněžka
Proměňte si vnitřního kritika ve spravedlivého svědka. Hlídejte si nezávislost, zeptejte se sami sebe, v čem se necháváte ovlivňovat druhými a proč. Rok před vámi je o nabytí sebedůvěry, důvěře ve vlastní odhad. O schopnosti být sebejistý, bez potřeby názoru širokého okolí pro to, co chcete udělat. Budete se umět prosadit. Rychle rozpoznáte, kde byla narušena rovnováha, a budete umět navrhnout konstruktivní řešení, jak ztracenou rovnováhu znovu nastolit, ať už u situace, projektu nebo vztahu. Budete výborným zprostředkovatelem v jednání i rádcem. Budete mnohem trpělivější a shovívavější než obvykle, ale i tak se kontrolujte v náladovosti a podobných negativních emocích včetně lenosti, resp. doufání v zázrak s tím, že to nějak zdůvodníte. Vztahy, které jsou disharmonické, nejspíše opustíte.
Odkaz: hluboce ctím lidskou bytost, kterou jsem

Býk 21.4. – 21.5.
Poslední soud/Aeon
Rychle odhadnete, které věci mají smysl a které ne. Bude pro vás snadné vyváženě propojit svůj osobní život s budováním kariéry. Budete uvažovat nad tím, že začnete dělat něco nového. Některé z vás napadne, že byste si mohli pořídit rodinu, nebo dítě. V obojím by se vám to mělo podařit. Svoje postřehy sdělujte tak, aby vám druhý rozuměl a naslouchal. Bez problémů uvidíte na ostatních spíše to, co stojí za povšimnutí a čím mohou inspirovat, motivovat druhé, než abyste kohokoliv podrobovali kritice a tak ho někdy ponižovali. I to se vám někdy stává, že ač máte vroucí srdce, děláte všechno pro to, aby to nebylo vidět. Váš sarkasmus umí zranit, a že jím pouze zakrýváte svoji citlivost, to už druhý mnohdy nepochopí a ani už o to nestojí. I vy budete otevřeni vůči kritice. Celý rok se budete instinktivně přiklánět k tomu, co je pro vás přínosem a odvrátíte od toho, co mu neprospívá.
Odkaz: vážím si svých kvalit a charakterových rysů

Blíženci 22.5. – 21.6.
Blázen/Císař
Před vámi jsou nové začátky a směry v osobním i pracovním životě. Nebojte se riskovat, s důvěrou skočte do neznáma. Blázen je karta vysoké moudrosti, současně nadhledu a humoru. Je o odvaze, stavech beze strachu a nabytých zkušenostech. Blázen je vnějším projevem karty Císař. Znamená to, že svým jednáním získáte převahu jako císař, zvítězíte, a přitom budete používat i srdce, city, které panovník mnohdy potlačuje. Spory vyřešíte bez vyhrocených konfliktů, což se císaři někdy stává. Císař proto, že Blázen je pod číslem 22. Součet 2+2= 4, a to je Císař. 2-2=0, karta 0 je pojmenovaná díky schopnosti vysoké intuice Blázen. Na rozdíl od Císaře budete postupovat rychleji, přirozeněji, více vedeni intuicí, smyslem pro humor a risk. Převezměte od Císaře sebedůvěru, odvahu stát si za svým. Uvědomte si a pojmenujte, čeho se bojíte. Při obavách zpomalte a podívejte se na situaci s humorem Blázna, uvědomte si, kam vás táhne srdce, po čem toužíte. Naučte se říkat „ne“. Čeká vás nabytí vnitřní svobody, nezávislost, tvořivost, ohromný potenciál dokázat vše, na co jste si zatím netroufli.
Odkaz: ctím svoji přirozenost, nemám se čeho bát

Rak 22.6. – 22.7.
Vůz
Očekávejte změny, veskrze pozitivní, které prohloubí váš osobní i profesionální růst. Chystáte-li se k nějakým změnám, máte k tomu ideální rok. Často půjde o změny spojenými s rodinou a domovem, může jít o stěhování, rekonstrukci domu nebo bytu. Změny v profesionálním životě nebudou v tomto roce nijak ojedinělé, mnozí budou cestovat, u všeho mějte na paměti: „musím střídat aktivitu a odpočinek“. Vyváženě střídat, a jednat cílevědomě. Jinak vás mohou přepadat pocity marnosti, strach ze selhání, neúspěchu, poddávání se slabostem, které vám rozhodně neprospějí. Je tu pro vás nejvhodnějším rok k tomu, abyste pomohli na svět změnám všeho druhu, které jste chtěli, nebo budete chtít uskutečnit. Ve vztazích očekávejte „čerstvý vítr“.
Odkaz: umím pozitivně motivovat sebe i druhé

Lev 23.7. – 22.8.
Velekněz
Pokud se ptáte po smyslu něčeho ve vašem životě, tento rok najdete odpověď. Budete absolvovat situace, se kterými se budete muset vypořádat, abyste se mohli vyvíjet dál, zažívat události, které neznáte. Nové zkušenosti vás přimějí změnit představy o sobě samých, povedou vás i ke změně životního stylu, abyste se mohli více stát sami sebou. Všechno ustojíte, jen dodržujte jednotu mysli, srdce a činů – to vás provede všemi úskalími. Odhodlání, kde jednota celku nebude, např. dáte přednost rozumu před srdcem, jehož hlas potlačíte, nebo naopak, nebo se zastavíte těsně před uskutečněním, pak bude cíl v nedohlednu. Některé situace v rodině a blízkém okolí pro vás budou velkým prověřením víry v sebe a současně zocelením osobnosti. Naučíte se jak rozpustit zklamání z minulosti, jak čelit manipulaci. Tento rok získáte vnitřní jistotu, pevnou půdu pod nohami, životní stabilitu.
Odkaz: inspirují mě situace, ze kterých mohu vyjít poučen

Panna 24.8. – 23.9.
Síla/Chtíč
Před vámi je rok uzdravení a svobody. Postavíte se svým starým vnitřním démonům, zá-vislostem všeho druhu, abyste je ovládli. Vrátí se vám nová vášeň pro život, včetně vášně fyzické. Znovu budete schopni prožívat údiv nad zázrakem života a pocítíte, že se vám podařilo překonat strach spojený s minulostí, tíseň a úzkosti, které vás svazovaly. V tomto roce budete víc sami sebou, než kdykoli předtím. K problémům se postavte s humorem a vnitřní rovnováhou. Pokud berete všechno příliš vážně, připomeňte si, že kdesi v nitru dřímá vaše schopnost dělat si legraci nejen ze sebe, ale i ze změn, které vás potkávají a kterými procházíte. Ohrožovat vás mohou vášnivé zápletky, či mocenské boje. Stačí, když se nikdy nezpronevěříte vlastním zásadám, tak situace zvládnete. Rok podporuje všechny druhy tvořivosti, pusťte se do toho, budete překvapeni, jak dobře to jde.
Odkaz: z mého nitra plyne neomezená tvořivost
Váhy 23.9. – 23.10.
Milenci
Pocítíte potřebu přehodnotit vztahy všeho druhu. Osobní i pracovní. Někdo se rozvede, jiný uzavře manželství, další začnou bydlet spolu. V letitých vztazích dojde k oživení soužití, radosti a sblížení. Plně si uvědomíte své potřeby a přání v citové oblasti, vztah, který nemá hloubku a důvěru, opustíte. Zdokonalíte se ve schopnosti komunikovat s lidmi všeho druhu a věku. V profesi očekávejte úspěch, vítězství. Karta vám radí postupovat krok za krokem, nic neuspěchat a ničemu se nevyhýbat. Být otevřeni ke změnám a komunikovat efektivně. To znamená, promyslet si, co chcete sdělit, zvolit správné načasování a jít k jádru věci. Zůstat upřímný, nezradit sám sebe. Udělejte si sem tam odstup, a co berete moc vážně, berte lehčeji a s humorem. Ti z vás, kdo hledají nový vztah, připravte se, otevřete srdce, v tomto roce budete mít možnost poznat partnera, po jakém jste odjakživa toužili.
Odkaz: uvědomuji si své potřeby a přání v citové oblasti

Štír 24.10. – 22.11.
Vládkyně/Císařovna
Naučíte se, jak moudře zacházet s láskou, kterou v sobě máte. Vaše srdce bude důvěřovat, nebude potřebovat chránit, ani toužit ovládat. Ujasníte si, co je pro vás citově důležité. Skoncujete s přílišným dáváním se druhým a přehnanými sklony k citové obraně. Stává se, že ti, kdo jsou hluboce citově založení, si kolem sebe vytvářejí obranný val nepřístupnosti ze strachu, aby je nikdo nezranil. Týká-li se to vás, již nemusíte, skončete s tím. Ujasněte si životní priority. Budete mít možnost vyniknout v profesích a vůdčích pozicích, kde je potřeba pracovat srdcem i rozumem, oboje používejte jako celek. Pokud neumíte formulovat, co cítíte, začněte, půjde to snadno. Císařovna je symbol plodnosti, hojnosti, lásky a moudrosti. Přináší do života nečekaná požehnání, vliv Bohyně, připravte se.
Odkaz: s moudrostí dávám a také s moudrostí přijímám

Střelec 23.11. – 21.12.
Hvězda
Během tohoto roku se vám dostane uznání za to, co jste vykonali a čím jste přispěli k vše-obecnému dobru. Nebudete mít potíže s hladinou sebeúcty, bude vás obklopovat větší důvěra v sebe sama než kdy jindy. Využívejte naplno daru komunikace, kterému vám rok přeje, věřte, že se vám podaří domluvit vše, na čem vám záleží.Stávalo-li se vám, že jste ponižovali sebe, nebo jiné, … Hvězda je jedna z nejkrásnějších karet arkány, při zaváhání kudy dál svítí na cestu. Nemáte se vůbec čeho bát, v ničem, co si budete přát, to se vám podaří, splní. Důvěřujte přízni okamžiku, nic neodkládejte, jednejte. Nebojte se začít něco nového, zaměřeného na dlouhodobé cíle. Odkliďte staré trosky, omyjte své rány léčivou vodou a pozorujte svou situaci z ptačí perspektivy. Uvidíte, jak slibné jsou vaše možnosti.
Odkaz: vážím si toho, kdo jsem.
Kozoroh 22.12. – 20.1.
Poustevník
Dokončíte vše, co jste nechali v minulosti otevřené. Budete mít potřebu se stáhnout, zmizet z dosahu druhých a přemýšlet. Je to proto, že budete dávat věcem řád, zaměřovat se na detaily a zbavovat se všeho, co už je pro vás zbytečné. Jde o to, abyste šli po všech stránkách vlastní cestou, zjistili, co je pro vás skutečně důležité. Vyvarujte se zahořklosti, odcizení světu, podivínství. Tam, kde něco nepůjde hned, nechte situaci dozrát vlastním tempem. Buďte věrní sami sobě, nekolísejte při názorových setkáních s druhými lidmi. Rok přeje tvořivosti a využití rukou, ať již při umělecké činnosti, nebo řemeslné a léčitelství. Připravte se na nové příležitosti, které k vám přijdou, hlavně od starších osob. V tomto roce od vás budou všichni očekávat, že je budete inspirovat a motivovat, ocitnete v pozici toho, kdo udává směr, kterým se vydat.
Odkaz: Tam, kde je to pro mne důležité, nikdy neustupuji.

Vodnář 21.1. – 20.2
Mírnost/Umění
Rok, kdy se pojmy jako krása, rovnováha, potřeba hledal ideální řešení, budou ve vašem životě domáhat větší pozornosti. Cvičte se celý rok v v trpělivosti a důvěřujte svému strážnému andělovi. Povede vás všude tam, kde je možné najít správnou cestu. Dojde ke slučování a propojování protikladů ve vašem životě. Kdekoli vás trápí nějaký protiklad, extrémní situace, nebo bezmocně vězíte v nějaké bryndě, věřte, že v momentě, kdy už budete mít dojem, že napětí nevydržíte, najdete nečekané východisko, zažijete, co to je osvobození a uzdravení. Vyhýbejte se průměrnosti, měšťáctví, falešným vnuknutím, lenosti. Začnete prožívat život jako vyváženou formu umění, odměnou vám bude klid a mír, zdraví.
Odkaz: Ve stavech rovnováhy a celistvosti nejlépe projevuji své pravé já, láskyplně přijímám své světlé i tmavé stránky.

Ryba 21.2. – 20.3.
Věž
Nejvhodnější rok ke koupi a renovaci starých budov a aut, nebo k oprášení starých tvůrčích myšlenek a projektů. Je možné, že v tomto roce zažijete něco, co vám odhalí vaši nejhlubší podstatu. Ve svém okolí se budete pokoušet zbavit všeho, co je umělé, zastaralé nebo nepravé. Necháte za sebou věci, lidi, situace, abyste mohli nastolit to, co je ve vás pravdivé. Už vás netěší pocit rozdvojenosti z toho, že navenek se tváříte, že je váš život plný, ale uvnitř trpíte prázdnotou. Věž je nejvhodnějším symbolem k podpoření jakéhokoli procesu spojeného s uzdravováním, obnovou a navracením sil. Pokud se rozhodnete zbourat ve svém životě všechny struktury, které neexistují samy o sobě, ale jsou podmíněné, nebo ty, které už pozbyly smyslu, pak vám Věž pomůže v nahrazování starého novým, aby mohlo vyniknout vše, co je ve vašem životě opravdové.
Odkaz: Nelpím na svých představách o sobě.

Krásný a úspěšný rok, s láskou Irena
výklad karet zdarma sám si vyložit

Zajímá Vás budoucnost?

Nevíte kudy dál?

Zavolejte!


Chci volat levně

Jste tu poprvé a nevíte si rady?
Žádný strach, poradíme vám.

REKLAMA