cena hovoru je 50 Kč za minutu

Tarot - růstový rok - kartářka Irena

horoskop pro zanemní zvěrokruhu, výklad karet živě, Věštírna Květy Fialové

V čem vás „vyšší moc“ podporuje konkrétně ve vašem roce? Čemu rok přeje, na co se zaměřit? Na to odpovídá váš narozeninový, neboli růstový rok. Princip je stejný jako u růstového roku v numerologii, rozdíl je v délce cyklu a popisu obsahu. Spočítáte ho tak, že namísto skutečného roku narození si dosadíte rok posledních narozenin.
Výpočet růstového roku:
Sečtěte si datum svých posledních narozenin, namísto roku narození si napište rok posledních narozenin. To je růstový rok, ve kterém se nacházíte. Trvá od narozenin do narozenin. Můžete si svůj rok porovnat s rokem partnera, nebo někoho, kdo vás zajímá, budete tak vědět, na co váš partner ne-slyší, co asi tak prožívá, co je lepší odložit, nebo jak na to.
Příklad:
měli jste narozeniny 6. 4. 2015.
Sečtěte 6 + 4 + 2 + 0 + 1 + 5 = 18.
Vaším růstovým rokem je karta 18 – symbol Luna.

Po dobu jednoho roku, do narozenin v r. 2016, má na vás vliv energie karty Luna. Až budete mít narozeniny 6. 4. 2016, bude vaším růstovým symbolem karta č. 19 – Slunce.
Pokud vám vyjde součet vyšší než 21, musíte výsledek znovu sečíst. Čísla 22, 23 a vyšší sčítáte dál: 2+2=4 a 2+3=5 atd.
Na doplnění lze uvést, že např. v marseilleském pojetí Tarotu, je č. 0. Blázen kartou významných začátků a příležitostí pro ty, kdo jsou novému otevřeni a
1. Mág
slibuje velmi úspěšný rok pro všechny, kdo se nenechají zatlačit do kouta a budou aktivní.
2. Velekněžka
Během roku Velekněžky zjišťujete, kdo opravdu jste a co si jen předstíráte. Rok, ve kterém pocítíte velkou potřebu víry ve vlastní nezávislost, soběstačnost a vnímavost. Nesnesete žádná zbytečná omezení, je možné, že zatoužíte být hodně sami, nebo si to okolnosti vynutí. Mnohdy opustíte situace, které se vám jeví jako disharmonické. Nechte se plně vést vlastní intuicí, odhadem a citem, zavedou vás v pravý čas na pravé místo a ke správným lidem.
3. Císařovna
Co začnete, o to pečujte jako o zahradu. Kultivujte, rozšiřujte, plánujte, všímejte si toho, co necháte jen tak a co ne, odměnou Vám bude bohatá úroda. Rok se výborně hodí k tomu, abyste skoncovali s přílišným dáváním se pro druhé a s přehnanými sklony k citové obraně. Dále k tomu, abyste vyřešili záležitosti spojené s početím, těhotenství je v tomto roce velmi pravděpodobné, mateřstvím, nebo k zahojení bolavých míst, které povstaly z vašeho vztahu k matce. Slova „měl bych“, ať už se týkají čehokoli, se neuplatní. Tento rok říká: „Teď přišel můj čas“. Jednejte, spojujte srdce, cit a rozum, ani jedno neupřednostňujte.
4. Císař
Rok aktivity a budování základů. Bude se vám chtít podniknout různé změny, cestovat, zabýval se něčím novým. Nastal vhodný okamžik, abyste se pustili do nového projektu, začali novou práci, objevili novou oblast zájmu. Zaměřujte se hlavně na to, co je pro Vás důležité a tomu se vytrvale věnujte. V tomto roce stavíte pevné základy v životě, tématem je také přijmutí osobní zodpovědnosti a otázka otcovství. Máte možnost vyřešit vztah se svým otcem nebo bolestivé vztahy s muži, kteří jsou pro vás něčím důležití. V růstovém roce ve znamení Císaře se klade důraz na to, že budete sami sobě oporou, s vědomím úcty k sobě samému.
5. Velekněz
Tento rok je nejvhodnější k řešení rodinných otázek, studiu, nalezení odpovědi na otázku, jaký má smysl dělat to či ono. Zjistíte, co už je v rodině přežité a jak změnit navyklé chování členů rodiny, aby vše fungovalo jak má. Možná se budete muset rozhodnout, zda si přejete založit vlastní rodinu. Využijte tohoto roku k tomu, abyste uskutečnili všechny svoje myšlenky, nelpěte na dogmatech, hledejte pravdu. Asi se budete muset postavit starým obavám, ale přestanou vás brzdit zklamání z minulosti, protože pochopíte, že úzkost vzniká tehdy, když se snažíte ve svém nitru něco potlačovat.
6. Zamilovaní
Rok vztahů, nechte se vést srdcem. Některé vztahy budete chtít prohloubit, od některých se budete chtít na nějakou dobu vzdálit a jiné úplně opustit, protože vás nenaplňují. V tomto roce lidé často uzavírají manželství, nebo se rozvádějí, případně s někým začnou bydlet ve společné domácnosti, anebo se z ní vystěhují. Tato karta patří Blížencům, proto budete při rozhodování stát často před volbou mezi dvěma lidmi, mezi dvěma směry, kterými se ve své životě máte dál vydat. Energie roku vrcholí v měsíci Blíženců, od 21. května do 21. června. Můžete ji využít k učinění konečných rozhodnutí. Pokud se nebudete chtít ani jediné možnosti vzdát, pokuste se vše propojit, aby sloučením vzniklo něco lepšího. Půjde to, protože šestka umí spojovat protiklady do fungujícího celku.
7. Vůz
Rok stěhování, rekonstrukce obydlí, cest, změn. Nejvhodnější rok k tomu, abyste pomohli na svět změnám, které chcete uskutečnit. Rok Vozu Vám dává jedinečnou možnost uchopit pomyslné opratě osudu a řídit si život v souladu s vlastními představami. Vše, co jste v předchozích letech začali, nabude na obrátkách a na vás je řídit běh událostí. Uvědomte si a pojmenujte, co chcete, čeho chcete dosáhnout. V roce Vozu dbejte na vyvážené střídání činnosti a odpočinku. Představte si, že řídíte vůz tažený párem koňů. Je na vás koně nestrhnout, nechat odpočinout, nebo popohnat a držet je na vytyčené cestě. Tak pojedete bez úhony a dojedete k cíli.
8. Spravedlnost
Tento rok je k zavedení jednoduchosti v životě. Nebudete tolerantní k sobě ani k druhým pokud zjistíte, že jste si na něco vytvořili špatný názor, propadli iluzi, nebo se nechali oklamat. Dopřejte si dost času, abyste si v důležitých věcech udělali jasno a zodpovědně a čestně zvolili dlouhodobou vyváženou variantu. Jde o to, že v tomto roce „jak zasejete, tak sklidíte“. Můžete hodně dosáhnout, nebo ztratit. Rok přeje léčení, psaní, řešení právních otázek a financí. Všímejte si osob narozených v měsíci Vah, můžete se od nich přiučit, jak ve svém životě znovu nastolit ozdravující rovnováhu. Máte-li spory se zrozenci ve Váhách, je ideální období k jejich vyřešení.
9. Poustevník
Rok moudrého uzavření otevřených záležitostí z minulosti, upevnění osobnosti, zbavení se rozkolísanosti. Budete mít občas potřebu být stranou, udělejte to, v soukromí nabudete potřebný klid a nadhled. Ve svém koutě klidu, na kartě je často vyobrazená jeskyně, se nenechte rušit, jen vnímejte, když vás přátelé upozorní, že se z vás stává podivín. To je, spolu se zahořklostí, možné riziko izolace, slyšte na něj. Pokud se budete rozhodovat, nenechte se ovlivňovat, uvědomte si, že mnohé stačí nechat dozrát a zůstat přitom věrný sám sobě. Možná se budete zabývat otázkou, zda Vaše zaměstnání odpovídá zvláštnostem Vaší osobnosti, pak tedy zjistěte, co musíte změnit. Měli byste být připraveni na nové příležitosti, často k vám přijdou od starších osob, nebo zrozenců v Panně.
10. Kolo osudu
Buďte neustále připraveni na neočekávané příležitosti. V tomto roce vás mohou potkat výborné finanční příležitosti a do klína vám spadnout nečekané štěstí. Může jít o náhodu, ale spíše jde o důkaz toho, že jste byli na příležitost připraveni a aktivně jste se pokoušeli pro úspěch něco udělat, tedy podobné příležitosti vytvářeli. U Kola je důležitá aktivita. Kolo umí přitlačit k zemi, ale nedáte-li se, vyveze Vás nahoru rychleji, než si umíte představit. Celý rok máte možnost napravit, co jste v minulosti pokazili, aby se váš život mohl vydat novými pozitivními směry, abyste roztočili koloběh života nově a šťastně. Vztahy, navázané v tomto roce, budou osudové. Jednejte, nenechte kolo osudu stát, štěstí je na Vaší straně.
11. Síla/Chtíč
Název karty je z překladu slova „lust“, vychází ze slova „lustre“, a to znamená lesk, třpyt, světlo. Abyste toto „vnitřní světlo“, charisma, získali, musíte mít osobní sílu a tento rok o rozzáření Vašeho světla je. Máte šanci zdolat všechno, co vám ztrpčuje nebo omezuje život. Vrátí se vám nová vášeň pro život, zápal a nadšení, jen se občas rozhlédněte, zda má vaše jednání obsah, cíl, aby nešlo jen o touhu po senzacích, nebo abyste nesklouzli k hrubosti nebo škodolibosti. Jediný, kdo by na to doplatil, byste byli vy a na to je tohoto roku, kdy můžete mít cokoli, škoda. Dbejte o smysl o toho, co děláte a proč. Karta patří Lvům, ti mají charisma na rozdávání, ale někdy lámou věci přes koleno a to nevychází. Budete-li mít pocit, že plujete proti proudu, nechte věcem volný průchod, dejte všemu, co děláte, dostatek prostoru a času.
12. Viselec
Obrňte se trpělivostí, dokud vám nebude vždy všechno jasné. Snaha být aktivní moc nepomůže, rezignace také ne. Vydržte tak dlouho, dokud se řešení neobjeví a věřte, že se objeví. Někdy budete mít pocit, že jste uvízli v pasti, zdánlivě se nic nehýbe, ale jde proces smíření se a nový úhel pohledu na minulost a budoucnost, proto je postava, zobrazená na kartě, obráceně, hlavou dolů. Někdy je tento rok označován jako rok zvratů, postava, názor, postoj, se pomyslně otočí o 180 stupňů a události nabývají rychlý spád. Pokud jste nedokončili to, co bylo třeba dokončit v roce Poustevníka, máte možnost to učinit nyní. Pokud jste vše dokončili, budete nyní odměněni.
13. Smrt
Rok ve znamení nabytí svobody. Smrt napomáhá procesu odpoutání se od minulosti a směřování vpřed. Tento rok je pro vás obdobím, kdy odkládáte vše, co jste přerostli nebo překonali. Pokud vám činí potíže lpění, tento rok vám může pomoci na vaší cestě za sebeosvobozením. Čím vědoměji budete pouštět vše, co je nefunkční, tím jasněji uvidíte další směr. Chcete-li skončit s nějakým zlozvykem, je na to ideální rok. Rozlučte s tím, na čem, nebo na kom lpíte a stále máte pocit marného úsilí. Vyžaduje-li to situace, dopřejte si smutek z rozloučení, místo ignorace, nebo zlehčování. Tak nastane správný konec a může začít něco nového, krásného. Můžete očekávat změny postoje k lidem kolem vás, mnohdy dojde k ukončení vztahů, nebo k jejich úplné proměně.
14. Mírnost
Rok přeje trpělivosti, kreativitě, kráse, všemu tvůrčímu. Budou vás přitahovat formy umění, ke kterým jste dosud neměli vztah. V každém případě jde o rok, kdy se kvality jako krása, rovnováha a potřeba hledat ideální řešení, budou ve vašem životě domáhat pozornosti. Najdete nečekaná východiska u všeho, kde vás trápí nějaký protiklad, extrém, uvíznutí ve špatné situaci. To, v čem Vám rok pomůže, je objevení a použití správné směsi pravé míry jak reagovat a postupovat. Budete mnohem citlivější k sobě a světu obecně, zažijete co je to nádherná vnitřní svoboda, uzdravení se na těle i na duchu.
15. Ďábel
Rok plný vášně, zaujetí a plného nasazení, objevování vlastních potřeb na fyzické a materiální úrovni. Vaším úkolem je, zachovat si za všech okolností smysl pro humor a zodpovědnost k životu svému a svých blízkých. To vás ochrání před přílišným nasazením, neúměrným zaujetím k získání peněz, hýření, workoholismu, sexuálním praktikám, které by vás ve výsledku omezovaly, místo obohacovaly. Ďábel má snahu ovládnout, zotročit, i když na začátku vypadá vše krásně a jednoduše. Receptem je nevyužívat lákavé zkratky ke štěstí a zachovat si smysl pro humor. Všimněte si, že přepracovaní či zfanatizovaní lidé, nesvobodní, smysl pro humor nemají. Zachovejte si svobodu, objevujte, tvořte, jde o plodný rok s významně hmatatelnými výsledky.
16. Věž
Rok uzdravování a změn. Podle toho, kolik jste toho zanedbali v předchozích letech, tam, kde byla vaše očekávání, odhad, nebo utkvělé představy mylné, podle toho bude Vaše „věž“ vypadat. Možná půjde o pomyslné drobné opravy, možná se jí kus zboří, nebo je natolik v pořádku, že ji budete jen zkrášlovat. Je možné, že někteří z vás budou mít pocit, že je osud zkouší, co vydrží. Nežehrejte na osud, vyhýbejte se konfliktům, uvažujte o změně myšlení, náhledu, nebo stanovisku. Zjistíte, že po tom, co jste změnili, nechali za sebou, se Vám vlastně nestýská. Všechno co je k vašemu dalšímu životu nepotřebné až škodící mizí, staré uvolňuje místo novému.
17. Hvězda
Komu chybí sebedůvěra, ten ji tento rok nabude. Celý rok je o prohlubování úcty k sobě samému, druhým, o růstu důvěry okolí k vám. Budete mít hodně dobrých nápadů, nové myšlenky, cit pro situaci. Na konci roku budete mít pocit, že jste se koupali v léčivé vodě studny mládí. Nebojte se ničeho, podnikejte, radujte se, na cestu vám svítí Hvězda, karta ochrany. Dělejte vše, o čem uvažujete, jak co cítíte, přešlapů se nebojte, chrání vás celý vesmír a Vaše šťastná hvězda. Vede Vás k naději a dlouhodobému příznivému vývoji, ke štěstí.
18. Měsíc
Tento rok si projdete pomyslným lesem, váš úkol je, se neztratit. Někdy budete mít strach, jindy nebudete vědět, co je pravda a co jen zdání. Jděte rozvážně, promyšleně, nikam nespěchejte, na nic netlačte. Na konci vyjdete mnohem silnější, než na začátku a o tom rok je, o posílení sebe sama, neochotě se vzdávat toho, kdo jste a co přejete. Ženský princip Luny, archetypu matky, je přirovnáván k bambusovému výhonku. I vy zjistíte, že Vás nic nezlomilo, naopak, že jste vyrostli a zesílili. Po celý rok je kladen důraz na poctivost a pravdivost. Čím víc budete k sobě poctiví, Luna také svádí k iluzím a představám, tím rychleji jakýkoli stín pochybnosti zmizí.
19. Slunce
Ať už vás trápili jakékoli pochybnosti a strach, vše je za vámi. Realizujte, plánujte, užívejte si pozornosti. Jdete slunečným rokem, který vám pomůže k úspěchu v zaměstnání i ve vztazích. Je při vás životadárná síla Slunce, mužský princip, archetyp otce. Vyhledávejte a využívejte podporu druhých lidí, kolektivu. Nenechte se vtáhnout do toho, že byste vše vedli pouze vy, kolem vás musí být pracovití a tvůrčí lidé. Inspirujte a nechte se inspirovat. V osobním ani v profesionálním životě byste neměli přistoupit na to, že budete ve svazku, který Vás vyčerpává, bere energii.
20. Soud
Rok je zjednodušeně řečeno o vítězství dobra nad zlem. Někdy je tato karta nazývána kartou vzkříšení. Bojujete-li s nějakou nemocí, máte jedinečnou šanci se uzdravit. Poklad, něco cenného, ať už je to pro Vás cokoli co jste považovali za ztracené, najdete. Vaše posuzování bude objektivní, rozumné a klidné. Žádná situace vás nemůže zaskočit. Zúročte vše, co jste doposud dělali, snadno propojíte osobní vztahy, rodinu, s budováním kariery.
21. Svět
Jste u cíle, jste vítěz. Stojíte na prahu nových možností, vše poběží samo, jak si přejete, nebo najdete rychle řešení. Radujte se. Potáhne vás to asi do dálek, je možné, že se vydáte na cesty, možná do jiných zemí, je ve vás chuť objevovat nové, nepoznané. Tímto rokem uzavíráte jeden cyklus svého života, stojíte na prahu cyklu nového. Svět vám leží u nohou a je jenom na vás, jak začnete a absolvujete celý cyklus znovu.
Přeji vám krásný rok, krásný den,
Irena – výklad Tarotu
irena1

Zajímá Vás budoucnost?

Nevíte kudy dál?

Zavolejte!


Chci volat levně

Jste tu poprvé a nevíte si rady?
Žádný strach, poradíme vám.

REKLAMA