cena hovoru je 50 Kč za minutu

Tarot na měsíc SRPEN

Vykládám Taroty na letní měsíc – SRPEN

Mnozí z nás si budou užívat přízně rodiny a přátel. Může se jednat o účast na oslavách, dokonce i svatbách, zásnubách a také na společných výletech. Může se stát, že budeme v některých situacích svázaní a nebudeme chtít pohlédnout pravdě do očí. To se ale koncem měsíce – podle Tarotů – rozuzlí a bude nám všechno jasnější. Můžeme se také cítit hodně připoutaní k určitým lidem nebo k práci. Mladí lidé a děti se budou chystat na studie a do školy. Toto bude poznamenáno i jistou nervozitou a nejistotou. Všechno se ale v dobré obrátí. Nemáme se ničeho bát. V letních měsících sbíráme sílu, všechno dobře zvládnout. Čeká nás dobrý základ v podnikání, na pracovištích by se měly zlepšit podmínky. Bude se také prohlubovat spolupráce a pokud se vyskytnou překážky a nepříjemnosti, budou rychle zažehnány. Záleží hodně na nastavení naší mysli. Pokud se budeme na všechno dívat ze správného úhlu, zlepší se nám postupně život. Hlavně nenaříkat, nesoudit ostatní a chovat se ke všem laskavě. Zejména pak, k svým partnerům. Pamatujme na rčení – zlaté slovo, které zůstane v ústech... Kartičky též hovoří o připoutanosti některých z nás. Jedná se o připoutanost k rodině, ale i připoutanost k práci, jako bychom byli v některých oblastech spoutáni řetězy. Z této situace je třeba se vymanit, udělat si denně čas na své koníčky, procházky přírodou, cvičení, čtení a sdílení času s přáteli a s rodinou.  Budeme zažívat velké požehnání přímo z nebe, pokud si najdeme čas na meditace, psaní deníku a pokud dáme našemu konání i duchovní rozměr. Tím je například i pouhé zapálení vonné svíčky, chvilka klidu a rozjímání. To pomůže k utřídění myšlenek a k zažehnání zbytečných starostí. Dovolme si prostě jen tak být... Koncem měsíce nás může čekat úřední jednání, podpis smluv a podobné věci tohoto charakteru. A také nás čeká to, že budeme pomalu sklízet ovoce svých činů. Uvědomme si, že naše myšlení a skutky tvoří naši budoucnost. Člověk je takový, jak myslí ve svém srdci. Zaměřme se proto na láskyplné myšlenky, nikoho nepomlouvejme a buďme k sobě navzájem milí – v rodině i jinde. Přejeme šťastné letní dny.


Zajímá Vás budoucnost?

Nevíte kudy dál?

Zavolejte!


Chci volat levně

Jste tu poprvé a nevíte si rady?
Žádný strach, poradíme vám.

REKLAMA