cena hovoru je 50 Kč za minutu
Zavolat Volejte: 906 500 002 kód: 22
Cena hovoru je 50 Kč za minutu.
Zavolat
Volejte levně:
228 224 733
Cena levného volání je 40 Kč za minutu.

Vivien

kartářka

Jmenuji se Vivien, v ezoterické a duchovní oblasti působím mnoho let. Taktéž mnoho let vykládám karty a mým posláním je pomáhat lidem, aby byl jejich život lepší. Tento dar jsem zdědila po své prababičce, která byla velmi váženou osobností. Ráda vám pomohu překonat těžké situace, odhalit skryté věci a najít řešení vašich problémů a to v jakékoliv oblasti vašeho života - partnerské vztahy, práce, finance, podnikání, mezilidské vztahy atd. Pomáhám s odstraňováním jak karmických bloků, tak bloků, které vznikly v jakémkoliv období vašeho současného života, s odstraňováním kleteb. Také provádím výklad snů.Jsem také médium a poskytuji informace, které jsou pro váš život důležité, ochranu osob, čištění osob i prostorů od negativních energií. Spolupracuji s Anděly a Archanděly, před nimiž mám velkou úctu a pokoru, jelikož s jejich pomocí jsem mohla pomoci mnoha lidem. A to je mým cílem a posláním, poskytnout vám ne jen výklad a to z Mariášových, případně Andělských karet, ale být vám oporou, naslouchat, být vaším průvodcem a nacházet řešení, abyste mohli žít pokojný a plnohodnotný život v lásce a ve štěstí.
S láskou, úctou a pokorou jsem tu vždy pro vás. Vivien.

REKLAMA