cena hovoru je 50 Kč za minutu

Pátek třináctého - Noor - astrologie

Znáte ještě dnes někoho, kdo má strach z pátku, třináctého dne v měsíci? Opravdu velký strach? Skutečně existuje nemalé množství lidí, kteří se toho data bojí až panicky a jen pohled na kalendář jim způsobuje husí kůži. A není to žádné bláznovství, ten strach má dokonce diagnózu – zní jako jazykolam – paraskavedekatrifobie.
Samotný pátek byl v historii všeobecně vnímán jako poněkud neblahý den. Vládne mu planeta Venuše a dá se předpokládat, že k jeho špatné pověsti přispěly čarodějnické sabaty praktikované v pátek večer. Ironií osudu ale slovo sabat znamená sobotu, velmi se podobá výrazu šábes – označení pro judaistický sváteční den, který začíná v pátek po slunci západu a trvá do sobotního večera. Na tom by nebylo nic špatného, ale se šábesem se pojí spousta středověkých městských legend, které vyprávěly o černých židovských mších konaných v pátek. Díky nepropustnosti judaistických náboženských obřadů a staletí praktikované nechuti vůči Židům stvořila lidská fantazie pověsti o krvavých lidských obětech při šábesu.
Rovněž Ježíš Kristus byl ukřižován v pátek, a při poslední večeři sedělo okolo stolu 13 stolovníků. A třináctý – Jidáš, Krista dle tradice „zradil“.
Konečně se k pátku připojilo číslo třináct. Ale ano, zní to poněkud šroubovaně a také to šroubované je. Ale proč vlastně má pátek třináctého tak temný a nepříjemný nádech?
Jedna z uvěřitelných verzí pro vznik legendy je, že do dějin vstoupilo smolné datum 13. října 1307. Toho dne a především noci, skončila závratná kariéra jednoho z nejbohatších a nejsilnějších řeholních řádů, jehož příslušníci se nazývali Templáři. Celý titul řádu zněl Chudí rytíři Krista a Šalamounova chrámu. Kořeny řádu sahají do časů prvních Křížových výprav. První Templáři strážili cesty a stezky vedoucí do Jeruzaléma, skládali slib služby bližnímu a chudoby. Vedoucí představitelé Templářů se ale velmi brzo zorientovali v politické situaci na Východě a navazovali skvělé obchodní a mocenské vztahy. To, že vynalezli jeden v prvních bankovních systémů, patřilo ještě k jejich kladům. To, že díky bankovním poplatkům rostlo bohatství „chudých“ rytířů do závratna, se jim nakonec stalo osudným. U Templářů se zadlužili císařové i králové. A arogance a sebevědomí řádu bylo skutečným důvodem, proč francouzský král Filip II. Sličný podepsal Templářům rozsudek smrti obviněním z kacířství, provozování černé magie a sodomie. Řeholníci včetně velmistrů byli pozatýkáni a podrobeni krutému mučení. Někteří se ke zločinům přiznali, jiní vytrvali ve výpovědích o své nevině a byli urychleně popraveni na hranici. Řád chudých rytířů Krista měl být bezezbytku rozprášen. Snad je něco pravdy na tom, že se nemnohým podařilo zachránit a infiltrovat v utajení do jiných klášterů a řeholí. Snad oni zachránění mniši znali a utajili informaci, kde se skrývá obrovský zlatý poklad Templářů. Král Filip měj na jeho získání obrovský zájem, ale ani nejkrutější tortura nepřiměla velmistra řádu k prozrazení, kde se skrývá. Dodnes velký příběh Templářů inspiruje spisovatele a filmové tvůrce. Dodnes se někteří lidé otřesou strachem při pomyšlení na pátek třináctého.
Taková hezká pohádka to byla, viďte…. A ono šlo zase o ty prachy.
Nebo o víc?
Kroniky času pro vás tentokrát prozkoumala NOOR kód 13 – astrologie, výklad Tarotu
Noor letní škola

Zajímá Vás budoucnost?

Nevíte kudy dál?

Zavolejte!


Chci volat levně

Jste tu poprvé a nevíte si rady?
Žádný strach, poradíme vám.

REKLAMA