cena hovoru je 50 Kč za minutu

Osudové ženy Evropy: Královna Eliška – poslední z rodu Přemyslovců

Eliška, dcera Václava II. a Guty Habsburské se narodila se 20. 1. 1292 v Praze, v zemském znamení Kozoroha, s životním číslem 8/17. Princezna neměla moc šťastné dětství, Guta zemřela, když jí bylo 5 let a Václav II. se znovu oženil s polskou princeznou Eliškou Rejčkou, která byla jen o několik let starší než Eliška, která svou macechu upřímně nenáviděla. Nemocný král zemřel v roce 1305 a jeho jediný syn Václav III byl o rok později v Olomouci úkladně zavražděn – rod Přemyslovců tak vymřel po meči. Vlády se ujal Eliščin švagr Jindřich Korutanský, ale ne na dlouho. České království bylo v té době nejen strategicky důležité, ale hlavně ekonomicky stabilní a to díky stříbrným dolům v Kutné hoře. Václav II. ujednotil pravidla těžby, postavil Vlašský dvůr a ze stříbra začal razit tzv. Pražské groše – mince, které z evropského trhu postupně vytlačily jinou měnu. A tak není divu, že o český trůn byl velký zájem. Římský král, Albrecht Habsburský, dal Čechy v léno svému synovi Rudolfovi, který požádal o ruku Elišku Rejčku – Elišku si vzít nemohl, protože byli bratranec a sestřenice. Tady byl asi začátek nenávistné války obou královen. Rudolf, zvaný „král Kaše“, zemřel po necelém roce panování a na trůn se opět vrátila Anna s Jindřichem – ten však „neseděl“ české šlechtě a tak začali šlechtici spolu s církevními hodnostáři hledat ženicha pro Elišku – volba padla na 1čtrnáctiletého Jana Lucemburského. Eliška unikla otravě a musela uprchnout před sestrou a švagrem do německého Spyeru, kde byla představena jako nevěsta. Za ni však byla přijata až po dlouhých, diplomatických jednáních, na tehdejší dobu byla osmnáctiletá dívka považována za starou a dokonce byla donucena podrobit se i zkoušce panenství – nicméně 1. 9. 1310 se konala slavná svatba a později korunovace v Praze.
Manželství nebylo příliš vydařené, hlavní příčinou byla rozdílná výchova i temperament – rozmazlený, nezralý a vzteklý Jan údajně nesnášel hysterické výstupy a oprávněnou kritiku své ženy, která očekávala, že pro něho bude na prvním místě blaho království, jenže Jan válčil na evropských turnajích i bojištích a do Čech se vracel, jen když mu došly peníze. Za jeho nepřítomnosti vládla Eliška s pomocí Viléma Zajíce z Valdeka, snažila se zvládnout odbojné české pány, vedené Jindřichem z Lipé, milencem královny vdovy Rejčky – ta si zvolila za svoje sídelní město Brno, kde měla mít údajně přepychovější dvůr než Eliška, která vládla z Prahy. V r. 1319 zasahuje do jejich sporu i král Jan, postavil se na stranu české šlechty a uvěřil pomluvě, že ho chce Eliška svrhnout z trůnu a vládnout jménem nejstaršího syna Václava. Eliška i s dětmi uprchla na hrad Loket, odkud ji Jan vykázal na hrad Mělník, ale bez Václava – toho už Eliška nikdy neviděla. Čtyřletý hoch byl na dva měsíce uvězněn sám ve sklepě a pak ho Jan odvezl do Francie, kde byl vychován – později přijal jméno Karel IV.
Po smrti Viléma Zajíce, jejího údajného milence, prožívá zklamaná Eliška poslední roky v ústraní, 28.9.1330 Eliška podléhá tuberkulóze, dědičné nemoci Přemyslovců – bylo jí 38 let. Manželé měli spolu celkem 7 dětí, 4 se dožily dospělosti – dvě nejstarší dcery a dva synové – Václav, pozdější císař Karel IV a Jan Jindřich – markrabě moravský.
A její sokyně Eliška Rejčka?
V r. 1329 umírá Jindřich z Lipé, Eliška ho přežije o 6 let – v r. 1335 je pochována v Brně, po Jindřichově boku. Tolik ze života poslední české královny – ale, jak to bylo doopravdy se už asi nedozvíme – nicméně odpovídá jejímu životu rozbor její životní mřížky?
Životní číslo 8 – číslo, které symbolizuje planetu Saturn a dva spojené čtverce, osmicípou hvězdu, oktagram – ukazuje na ženu s vůdcovskými sklony, se zájmem prosadit se, být úspěšná a nezávislá. V její mřížce najdeme 3 dvojky a 3 jedničky na levé straně mřížky – vícečetné dvojky naznačují až přehnaně citlivou povahu, intuitivní a toužící po lásce, ale na negativní úrovni mohou naznačovat problémy v partnerském životě, vícečetné jedničky ukazují na silnou, průbojnou a dynamickou osobnost se sklonem k panovačnosti, dále jsou v mřížce zastoupeny čísla 9, 8, 7 plná linie ukazuje na aktivní, logicky uvažující ženu s vysokou koncentrací energie, devítka naznačuje sklony k hledání pravdy i k jasnozřivosti. Prázdná linie 6, 5, 4 rozděluje mřížku na dvě poloviny – své nositelce připravila nesnadný život a těžké životní zkoušky, ztrátu rodičů i vážné zdravotní problémy – tato prázdná linie bere, ale i dává – hlavně sílu a vytrvalost. Smrtí Elišky vymírá starobylý rod Přemyslovců po přeslici.
Krásný den Vám přeje
Althea

Rozbor numerologické mřížky

Numerologie

 

Zajímá Vás budoucnost?

Nevíte kudy dál?

Zavolejte!


Chci volat levně

Jste tu poprvé a nevíte si rady?
Žádný strach, poradíme vám.

REKLAMA