cena hovoru je 50 Kč za minutu

Na Hromnice o hodinu více - kartářka Wargana - magie

Tento svátek se v původním Irsko – keltském pojetí nazýval Imbolc. Připadal mu začátek února. Noc před 1. únorem a den následující. A i když to tak nevypadá, Hromnice jsou svátek jara. Měsíc únor má název podle ledových ker, které se začínaly lámat na řekách a nořit pod vodu. Říkalo se, že se „unořují“ a tak vznikl název měsíce únor. Hlavním významem svátku Hromnice je příchod jara a návrat světla, proto „Na Hromnice o hodinu více“. V tomto období se také začaly bahnit ovce (tedy rodit) a nastávalo období jejich laktace. Ovce byla kdysi nejběžněji dostupné zvíře a lidem zaručovala schopnost přežít. Imbolc se konal na počest bohyně Brigid. Ta se projevuje i jako trojjediná – se svými dvěma stejnojmennými sestrami. Jako bílá mladá dívka je básnířkou a věštkyní, a jako zdravá silná žena patronkou kovářů a řemesel i rolníků, měla totiž na starosti i péči o úrodnost půdy. Dále držela ochrannou ruku nad rodícími ženami a chránila děti. Ironií osudu se však ve třetí podobě seschlé stařeny, stala i patronkou smrti, to prý když tragicky zahynul její vlastní syn. Ve všech případech Brigid ztělesňuje ženský princip a ne náhodou se k ní uchylujeme v této nelehké roční době jako k ochránkyni života. Je často ztotožňovaná s Bohyní – matkou. Když byly Hromnice převzaty křesťany a byly uznány za křesťanský svátek, změnila se Brigit v Pannu Marii.
U starých Slovanů se Hromnice řadily k svátku příchodu boha Peruna – boha hromů a blesků. Perun přichází jako plodivá síla a pomáhá svrhnout vládu zimy. Jeho příchod byl spatřován v podobě prvního jarního zahřmění. Jarním bleskem se probouzela božstva a příroda se otevírala novému životu. Před hromovým rachotem jarního Peruna prchají zlí duchové a zalézají do svých skrýší. U starých Slovanů byla tomuto prvnímu zahřmění věnována velká pozornost a lidé tento úkaz provázeli mnohými rituály. V Čechách při prvním jarním hřmění lidé klekali na zem a líbali ji. Ve světnicích přemísťovali židle a stoly, hýbali nádobami, na dvoře nadzvedávali vozy, mávali polním nářadím a před vraty zatínali do země sekery (sekera je atribut Peruna). To vše byly rituály na znamení toho, že je Perun svým hromem osvobozuje od zimního spánku. Lidé tak přicházeli Perunu na pomoc a vyháněli zlé duchy ze svých stavení.
Hlavní roli v oslavách tohoto svátku ve všech kulturách hrály ohně a očista domů. Lidé uklízeli po zimě, vymetali stáje, čistili krby a zapalovali hranice, které měli zahnat zlé zimní duchy. Dnes už se tento svátek téměř neslaví a je skoro zapomenutý. Nechte se inspirovat prastarými tradicemi, vyčistěte si své domy a zahrady, zapalte ohně v krbech nebo alespoň svíčky. Ženy by se měly udělat krásné a obléknout se do oranžových, žlutých a zelených barev – barev jara. Rodina by měla strávit tento den pohromadě a společně oslavit přicházející energii nového života na Zemi.
Přeji pohodový víkend všem. Wargana- kod 24
magie, rituál, Hromnice, Wicca, výklad karet

Zajímá Vás budoucnost?

Nevíte kudy dál?

Zavolejte!


Chci volat levně

Jste tu poprvé a nevíte si rady?
Žádný strach, poradíme vám.

REKLAMA