cena hovoru je 50 Kč za minutu

Ludvík Jagellonský – Král dítě

Narodil se 1. 7. 1506 v Budíně ve vodním znamení Raka. Toužebně očekávaný syn Vladislava Jagellonského, prožil za svůj velice krátký život to, co jiní neprožili za celé roky. Když se podíváme na posledního Jagellonce z pohledu numerologie, zjistíme, že jeho osobní číslo – datum narození je 1, životní číslo pak 2/20.
Osobní číslo 1 je číslo bojovníka, který bojuje ze všech sil a nevzdává se – ostatně život Ludvíka, který se po smrti otce v deseti letech stal králem českým, uherským a chorvatským, je o životě chlapce s přezdívkou Král dítě, který se v dětském věku musel stát silným mužem.
Životní číslo 2 – dvojka je číslo ženské, symbolizuje polaritu a dualitu, rozdělení i opětovné spojení, intuici, spolupráci, starostlivost i zájem o druhé. Je číslem introvertů, na negativní úrovni znamená nerozhodnost, pasivitu i sklony k pomlouvání a intrikám. Jeho planetou je Měsíc. Pod vibracemi čísla 2/20 se narodili významné osobnosti – politici, umělci a spisovatelé Ronald Reagan, Claude Monet, Bedřich Smetana, Václav Čtvrtek, Robert Louis Stevenson, herci Richard Burton, Eduard Cupák, Josef Kemr, Josef Vinklář, Jiřina Štěpničková, Sidney Poitier a další.
Ludvík se narodil jako osobnostní typ 2/20 pod konjukcí Neptun – Luna. Rozborem čísel mřížky zjistíme, že měl jednu šestku – to je harmonie, potřeba ochraňovat své blízké i touha po klidném životě. Dvě dvojky – empatie a pochopení pocitů druhých lidí, ale i určitá uzavřenost, častá u dětí, kterým při narození zemřela matka. Jedna pětka, která spojuje mřížku, to je činorodost, cílevědomost, nadšení a ochota riskovat pro dosažení vytčeného cíle. Dvě jedničky – průbojnost, snaha řešit problémy, Ludvík si byl vědomý, že má před sebou skoro nezvládnutelné úkoly, ale také měl strach, že selže. Jedna sedmička – smysl pro spravedlivost, schopnost pomáhat potřebným, analytické schopnosti, intuice a schopnost rychlého, někdy i zbrklého rozhodování. Na sluneční rovině měl 7 – lidé krále vnímali jako osobnost s přirozenou autoritou, Na měsíční rovině měl 3 – řešil tedy hlavně svoje vztahy s lidmi. Musíme si uvědomit, že tehdejší politická situace nebyla vůbec jednoduchá – nejen rozepře se šlechtou, zvláště českou, které vyhovoval mladičký král, který byl v Čechách jen sporadicky, ale hlavní hrozbou byla osmanská vojska. Po marných pokusech o smír, bylo jasné, že hlavním úkolem krále bude za každou cenu zastavit turecký vpád. Ludvík se pokusil získat vojenskou a finanční podporu u ostatních evropských panovníků a papeže, ale i přes hrozící nebezpečí se mu nepodařilo vyzbrojit silné vojsko.
K osudné bitvě došlo před 590 lety – 29. 8. 1526 u Moháče nedaleko dnešních hranic Maďarska, Srbska a Chorvatska. Časně ráno poklekli vojáci na rozblácenou zem a přísahali věrnost svému králi. Věděli, že očekávané posily už nedorazí a že proti více než dvojnásobné přesile Turků, kteří je obklíčili, nemají mnoho šancí, ale přesto se pokusili o nemožné. Štěstí však stálo na straně sultána Sulejmana, který drtivou porážkou u Moháče otevřel svým nájezdníkům cestu do střední Evropy. Turci vyplenili Uhry, Moravu a dostali se až na Slovensko. Datum 29.8, tedy karmická 11 a 8, však neznamenalo jen více než 150 let turecké poroby a smrt dvacetiletého Ludvíka Jagelonského, který při ústupu z boje spadl z koně a v těžkém brnění se utopil v rozvodněné říčce Scele, ale protože poslední Jagellonec neměl v manželství s Marií Habsburskou děti, připadl český trůn Ferdinandu I. Habsburskému. Habsburkové, kteří se tak stali nejmocnějším evropským panovnickým rodem, vládli v naší zemi až do 28. října 1918. A jaký byl osud mladé vdovy Marie? Podle kronikářů nemohla na Ludvíka zapomenout a po jeho smrti se už znovu nevdala.
Přeji všem slunečné letní dny
Vaše Althea
výklad karet online, numerologie

Zajímá Vás budoucnost?

Nevíte kudy dál?

Zavolejte!


Chci volat levně

Jste tu poprvé a nevíte si rady?
Žádný strach, poradíme vám.

REKLAMA