Menu

Vítejte v naší internetové věštírně, jejíž patronkou je paní Květa Fialová. Zajímá vás budoucnost? Nevíte kudy dál? Zavolejte! Naše nejlepší kartářky, věštci a šamani, zodpoví všechny otázky, které vás tíží. Výklad karet, osobní horoskop či numerologie odhalí tu správnou cestu k řešení. V klidu domova pak můžete sledovat výklad karet v přímém přenosu pomocí webkamery ze soukromí našich věštců. Tuto službu vám nabízí výhradně Věštírna Květy Fialové a je chráněna patentem. Těšíme se na to, jak společně vyřešíme každý váš problém.

Léčivé texty

Příběh prosincový

Před dvěma tisíci a sedmnácti lety v daleké zemi, žila jedna velmi zbožná rodina s početnou skupinou dětí. Celá rodina musela od svítání do soumraku pracovat na svém poli, aby se uživila. Nebyl to jednoduchý život, protože rodina byla chudá a rodiče měli co dělat aby, všechny své potomky uživili. V této početné rodině žila dvanáctiletá dívka jménem Arnika. Často sedávala do pozdního večera na zápraží a sledovala noční oblohu. Miliony hvězdiček zářily do tmy a vytvářely obrazce, ve kterých Arnika vídala vše, na co v tu chvíli pomyslela. Byla zasněná do příběhů, které se na noční obloze odehrávaly. Jedné noci se však odehrálo něco, co zůstalo Arnice v paměti celičký její život. Když hleděla na noční oblohu, všimla si padající hvězdy, která se ve volném pádu stále více přibližovala k zemi, až se jí úplně dotkla. V tu chvíli se před Arnikou objevila veliká záře, ze které vystoupila zářivá bytost a pomalu se přibližovala k Arnice. Arnika seděla jako přikovaná a s velkým úžasem očekávala, co nastane. Nebála se, protože záře, která procházela do jejich velkých černých očí, jakoby promlouvala a sdělovala ji, že není čeho se bát. Když ona zářivá bytost stála tváří tvář k Arnice, promluvila lidským hlasem.
„Zdravím tě milá Arniko, přicházím k tobě z nebes a rád bych tě o něco požádal.“
„Kdo jsi“, zeptala se Arnika,“ ty jsi anděl?“
„Ano, jsem anděl, jmenuji se Gabriel, a přišel jsem tě požádat o pomoc. Mým úkolem je starat se o měsíc, který bude následovat, ale máme problém s tím, že nevíme, jaké jméno máme tomuto měsíci dát. A tak náš Otec rozhodl, aby jméno onomu měsíci dala jedna bytost ze světa lidí, které tak bytostně náš velký táta miluje. Arnika pohleděla na Gabriela s otázkou. Proč zrovna já? Jsem mála holka a o životě toho ještě mnoho nevím, abych dokázala vymyslet jméno mladému měsíci.
„Ale víš“, odpověděl Gabriel. „Každou noc se na obloze odehrávají příběhy, jejichž tvůrcem jsi ty. Jsou to příběhy, které tvoří tvá představa a sny, a proto jsme se rozhodli pro tebe, neboť i přesto, že jsou krásně barvité, zůstávají skromné. Arnika se pousmála a povídá.
„Mé představy a sny jsou jako pohádka, která dobře končí, ale není reálná.“
„Myslíš?“ odvětil s úsměvem Gabriel. „Každý příběh nebo pohádka má vždy reálný základ a stejně tak jsou reálné i ty tvoje. Je však velmi důležité, udržet si víru. Věřit tomu, že to, co si každý den přeješ, se jednou splní. Ovšem, když se v tobě zrodí strach a pochybnosti, nikdy se tvé prosby nesplní.“
„A jak mám tedy prosit, aby se má přání splnila?“ Zeptala se Arnika. Gabriel se zamyslel a odvětil.
„Musíš vždy, když prosíš, zároveň děkovat, to proto, aby tvá prosba byla vždy vyvážená. V jiné zemi, ve které jsi nikdy nebyla, lidé prosí formou psaníček, která pak hodí do ohně, aby se přání dostalo do nebe a po čase se vyplnilo.“
„A funguje to?“ Zeptala se Arnika.
„Ano, protože ti lidé to dělají pravidelně v tomto období po mnoho let a nikdy nepřestali věřit, milá Arniko. Vždy, když nastane tento čas, vyšlou své prosby do nebes a poté se vydají na cestu, která je dovede ke splněnému přání.“
„A jak dlouhá je ta cesta?“ Zeptala se Arnika.
„To záleží na tom, jak moc tomu věří a také, jak moc tomu jdou naproti. Aby se prosby naplnily, je nutné, aby se žadatel přičinil, protože bez jeho snahy, to nikdy nepůjde. Musí být odhodlaný splnit si sen tím, že neztratí víru a hlavně se nenechá svést pochybnostmi ke strachu, který nám lže, a my mu někdy věříme“.
„Aha, už to chápu,“ odvětila Arnika.
„Dobrá, „řekl Gabriel, „ale vraťme se prosím k důvodu, který mne za tebou přivedl. Pomůžeš nám určit jméno pro nově narozený měsíc?“
Arnika se zamyslela a řekla, co kdyby se tento měsíc jmenoval prosinec? Je to období, kdy všichni prosí a přejí si, aby se jejich přání naplnila.
„Sám jsi říkal, že v tomto období v jiné zemi, je psaní psaníček do nebe mnoholetou tradicí, a proto si myslím, že toto jméno je naprosto příhodné, co y na to?“
Gabriel se rozzářil a s úsměvem pohleděl Arnice do očí.
„Jméno, které jsi vybrala milá Arniko, je úžasné a opravdu příhodné. Z celého srdce ti děkujeme a na oplátku ti daruji toto semínko, ať jej zasadíš v jakékoliv zemi a za jakéhokoliv počasí, vždy z něj vyroste a vykvete nádherná květina. Ponese tvoje jméno a bude vzácná stejně tak, jako jsi ty vzácným člověkem“.
Gabriel pohladil Arniku po vlasech a vzlétnul zpět do nebes. Arnika ještě chvíli seděla před domem a prožívala hřejivý pocit v duši, protože pochopila, jak si splnit všechna svá přání. Než se odebrala ke spánku, zapsala si do svého srdce den, kdy se setkala s Gabrielem, jako první prosinec. Když jako dospělá žena zasadila semínko, které ji daroval Gabriel, vyrostla z něj přenádherná květina, v jejichž květu se zrcadlila samotná noční obloha. Arnika se dožila požehnaného věku, vychovala spousty dětí, splnilo se jí mnoho přání, o která se ráda dělila s ostatními. Byla velmi oblíbená, protože každému člověku, kterého potkala, vykouzlila úsměv na tváři. Když uléhala ke spánku, nikdy nezapomněla na modlitbu s prosbami a poděkováním. Když ve stáří zavřela své oči naposledy, setkala se opět s Gabrielem, ovšem, tu už je ale jiný příběh.
Říká se, že kde kvete Arnika, tam smutek mají za smrtelný hřích.
Přeji vám hodně splněných přání.
S úctou Laddi

Náš domov

Jednou jsem viděl příběh známého brazilského jasnovidce Chica Xavierra. Byl to úžasný člověk s obrovskými schopnostmi, který žil v letech 1910 až 2002. Toto medium bylo uznávané v celé Brazílii. Chico komunikoval s vyšší bytostí jménem Manuel. Dokázal komunikovat se zemřelými a předpovídal budoucnost. Napsal přes čtyři sta knih a jednu z nich jsem měl možnost vidět zfilmovanou.
Příběh se jmenoval Náš domov.
Kniha vypráví o životě Andrea Luize, lékaře žijícího v období kolem roku 1920, který zemře v důsledku rakoviny a dostane se do jakéhosi očistce. V očistci se mu všichni posmívají, že je sebevrah. On si však není vědom toho, že by spáchal sebevraždu. Po čase ho navštíví Manuel, který se v očích doktora jeví jako anděl, a snaží se ho navést správným směrem, aby pochopil, že sebevraždu opravdu spáchal. Takový nesmysl však uznávaný lékař nechce ani slyšet. Po čase rozhovorů s Manuelem si Andre uvědomí, že vlastně spáchal nevědomou sebevraždu tím, že nedělal nic proto, aby se uzdravil. Odpustí sám sobě, příjme víru a dostane se do jakéhosi nebe. Cestu do nebe si však nepamatuje, protože ztratil vědomí. Když se probere, zjistí, že je v nemocnici, která je na vysoké technologické úrovni. Absolutně nechápe, kde je, protože nic podobného nikdy neviděl. Na těle má otevřené rány, ale nemá je nijak ošetřené, je v šoku. Po chvíli, kdy se snaží z lůžka vstát, přistoupí k němu Manuel a vyzve ho, aby ležel v klidu. Andre se diví, že je zraněný, ale nikdo s ním nic nedělá, jen ho personál nutí, aby pil jen čistou vodu. Manuel ho ujistí, že je vše v pořádku a vysvětlí mu, že metody léčby jsou jiné, než které sám používal ještě za života. Manuel mu káže, jakým způsobem léčí nemocné. Předvede mu dokonalou energetickou medicínu.
Léčba spočívá v tom, že léčitel na vás položí ruce a jednoduše vás vyléčí.
Andre je v šoku, přesto ho metoda velice zaujala. Po čase, kdy se uzdraví, dychtí po hlubších informacích o místě, na kterém se ocitl. Manuel ho vyvede ven z nemocnice a doktor žasne. Vidí obrovské moderní město plné technologických zázraků. Manuel mu vysvětluje, že po smrti a očistci mu bylo dovoleno přijmout vyšší úroveň žití, čili se povznesl do jiné úrovně života. Andrea se postupně seznamuje s obyvateli neznámé planety, kterou označují titulem náš domov. Postupně zjišťuje principy života mimo zem. Naučí se léčit a rozhodne se pracovat v nemocnici. Setká se s velmi milými lidmi, kteří ho zasvětí do inkarnace.
Podle příběhu je to tak, že duše si napíše svůj osud a pošle ho ke schválení správcům osudů. Pokud je osud schválen, může se bytost reinkarnovat do života na zemi. Projde jakousi branou, která oné bytosti vymaže paměť a tak se inkarnuje do plodu. Duše se však také může rozhodnou, že zůstane tam, kde je náš domov.
Postupem času, kdy Andre plně pochopí skutečný smysl života, je mu povoleno setkat se svou rodinou, kterou tak brzy opustil. Měl možnost nahlédnout do myšlenek lidí a slyšet tak, kdo se po jeho smrti za něj modlil. Přišel čas, aby se náš hrdina seznámil s vyvolenými.
Andre přemýšlel, kdo vlastně jsou ti vyvolení. Odpověď se brzy dostavila. Vyvolení jsou lidé žijící na zemi, kteří mají schopnost komunikovat s povznesenými bytostmi a zemřelými dušemi. Jedním z nich byl i Chico Xavier.
Andre začal velmi intenzivně s Chicem komunikovat a požádal ho, aby sepsal jeho příběhy. Přál si, aby každá živá duše na zemi znala jeho příběh. Společně napsali minimálně dvanáct knih, které se úspěšně prodávaly a jedna z nich ,,Náš domov“ se dokonce dočkala filmového zpracování.
Spousty skeptiků se Chicovi vysmívaly, ovšem on je vždy noblesním způsobem přesvědčil o tom, že opravdu nelže. Byl opravdu uznávaným mediem po celém světě.
Po shlédnutí filmu, věřím tomu, že všichni máme možnost projít transformací a svůj život změnit natolik, abychom se mohli jednou vrátit do našeho domova, kde na nás čeká lásky plná náruč Božské existence.
Nyní bych vám rád předal poselství od Andrea Luize, které nadiktoval Chicovi Xavierovi.

Poselství Andrea Luize
Život nikdy nekončí, je věčným pramenem a smrt je jen nejasným působením iluzí. Velká řeka teče svou vlastní cestou, než dosáhne oceánu. Podobně duše prochází stejně rozmanitými cestami a prochází rozdílnými stupni, tu a tam obdržíc nové přítoky vědění, posiluje svou osobnost a zdokonaluje své vlastnosti, než dosáhne Oceánu věčné Moudrosti. Uzavření našich pozemských očí je tak jednoduchou věcí.
Opuštění fyzického těla nevyřeší základní otázky osvícení, stejně jako změna oblečení nemá nic dočinění s hlubokými otázkami ohledně života a osudu. Ach, cesty duše, tajemné stezky srdce!
Člověk je musí projít celé předtím, než bude čelit konečnému hodnocení Věčného života. Je pro vás nezbytné prožít všechny jejich konflikty a plně je znát v dlouhém procesu spirituálního pokroku. Jak dětinské je přestavovat si, že pouhé „zatažení opony“ by vyřešilo transcendentální otázky Nekonečna.
Jeden život je pouze jedním dějstvím.
Jedno tělo – oděvem.
Jedno století – dnem.
Jeden úkol – zkušeností.
Jedno vítězství – akvizicí.
Jedna smrt – dechem renovace (obnovy).
Kolik životů, kolik těl, kolik století, kolik úkolů, kolik vítězství, kolik smrtí je nám ještě přisouzeno?
A přesto budou náboženští filozofové mluvit o konečných soudech a neměnných rozsudcích!
Bohužel všude nacházíme studenty doktríny, kteří jsou spirituálními analfabety!
Člověka stojí vstoupit do Školy Evangelia mnoho úsilí a je téměř vždy přijat podivným způsobem – ocitá se sám se svým Mistrem, zápasíce s těžkým předmětem, učíce se v neviditelné třídě, navštěvujíce dlouhé hodiny plné nevyřčených slov.
Dlouhá, předlouhá je tedy naše svízelná cesta. Zde vám naše skromné snahy přinášejí pouze záblesk této základní pravdy.
Mluvím k vám jako anonymní přítel, v anonymitě, která pramení z bratrské lásky. Velká většina lidstva se podobá křehké schránce, která ještě nemůže obsáhnout celou pravdu. Proto se omezujeme na vyjádření pouze samotného hlubokého zážitku v jeho kolektivních hodnotách. Nebudeme nikoho mučit myšlenkou Věčnosti. Nechme schránky nejdříve zesílit. Věnujeme tedy tento stručný záznam nedočkavým duchům našich bratrů snažících se o jejich spirituální pokrok, kteří stejně jako my vědí, že „vítr vane, kam chce“.
A nyní, mí přátelé, nechme mé díky dopadnout na tento papír a odtud stoupat a přecházet ve velké ticho soucitu a vděčnosti. Náklonnost, vděk, láska a radost sídlí v duši. Buďte si jisti, že v nitru (hloubce) té mé cítím tyto pocity směrem k vám.
Bůh vám žehnej.
Andre Luiz
Úvod z knihy Náš domov od Andrea Luize tlumočené Chico Xavierem
Krásné další dny
Laddi Orinnelli

kartář, výklad karet, horoskopy, výklad snů

Jídelníček pro znamení Štíra

Není mezi členy Zvířetníku jiného znamení, které by bylo tak pomlouváno, očerňováno a podezíráno, jako je znamení Štíra. Dokonce i někteří slovutní astrologové minulosti, ztrácejí při charakterizaci znamení Štíra soudnost, důstojnost a nadhled, a připisují mu všemožnou podlost, zákeřnost, křivost, nekalé úmysly a morální poklesky. Popravdě i já dávám k dobru bonmot, že Štíři se v životě musí rozhodnout, jestli se stanou kriminalistou, nebo kriminálníkem. Ta hranice, kdy se plocha stává spíše šikmou, je bude zajímat zcela jistě, takže záleží jen na tom, za jaké strany ji budou zkoumat. Ne, Štír není rozený podlec a zákeřník. Jen princip, který představuje a vysílá do našeho společného prostoru je tak nějak nepohodlný a představuje témata, o kterých se hovoří jen zřídka nahlas. Štíra ovládá planeta Pluto, jehož energie představuje podsvětí, podvědomí, pudovost, sexualitu, smrt, minulost, magii, tajemství, ve špatných aspektech i zvrácenost a zločin. Pro ty, kteří by svět rádi viděli aseptický, ulice rovné a odbočky v pravém úhlu, trávníky zastřižené a auta na parkovištích zarovnaná podle velikosti a barvy, je esence, která představuje Štíra, ohrožující svou živelností a temnotou, která představuje odvrácenou stranu mince.
A víte co? O archetypu Štíra si popovídáme v jiném článku, tenhle je na docela pragmatické téma – strava, výživa a vaření.
Magičtí Štíři jsou vynikajícími kuchaři častěji, než bychom si mohli myslet, a když vaří, vaří ďábelsky skvěle. Vše, co Štír dělá, dělá vášnivě. Jako by ani nedokázal být povrchní a vlažný. Je mistr požitku a smyslnosti a z jeho hrnců a pánví padají na horké talíře dokonalá díla plná skvělých kombinací koření, marinád a omáček. Jsou skvělí v úpravách masa, s pekelnou vynalézavostí nakládají sýry, a pokud připravují sladká jídla, rozplyne se vám na jazyku něco ďábelsky božského.
Jsou to i vynikající strávníci, pokud je vaše kuchyně nenudí. Ale dokáží si s neskutečnou rozkoší užít třeba i chleba se škvarkovou pomazánkou a kyselou okurku. Možná je většina vašich známých ve znamení Štíra štíhlé postavy a viděli jste je jíst jen jednou v životě, a to pizzu z papírového tácku. Ano, to nepopírám. Veškerou činnost totiž provádějí na sto procent a dokáží se do ní položit natolik intenzivně, že nic tak podřadného, jako je hlad, prostě nevnímají. Takže si na jídlo vzpomenou klidně i po několika dnech. Navíc, znamení Štíra má u obou pohlaví extrémně mužskou energii, a muži jsou jak známo jednobodoví, pokud dělají jednu věc, na druhou už nemají kapacitu. Pokud něco dělají, to druhé už tak nějak nezvládnou.
Štír ovládá reprodukční orgány, v jistém ohledu tlusté střevo a konečník, krev a sexuální chování. Proto by měl dbát na správné fungování endokrinologického systému, zdravé střevo, a rozhodně pečovat o duševní hygienu.
Doporučené potraviny:
Velmi doporučené jsou zakysané mléčné výrobky, jako zdroj probiotik pro zdravá střeva. Stejnou službu nám udělá i kysané zelí a potraviny konzervované mléčným kvašením. Soja a výrobky z ní jako zdroj fytoestrogenů pro ženský organismus. Mořské i sladkovodní ryby a plody moře. Zelené a hnědé řasy. Potraviny s vysokým obsahem vody, především ředkvičky, lilek, patizon, všechny druhy melounů a dýní, cibule a česnek. Kmín, majoránka, fenykl, anýz, zázvor, tymián. Světlé pivo, minerální vody s obsahem hořčíku, kvalitní destiláty, čaj typu puerh.
Méně vhodné potraviny:
Červené maso, zvláště smažené, houby, vejce ve větším množství, sladké likéry, černý čaj. Vynikající metabolismus Štírů většinou zvládne i méně hodnotnou stravu, na co by si ale měli dávat opravdu pozor, jsou omamné, toxické a návykové látky obecně. Spolu s Rybami mají velký sklon stát se závislými.
A malá poznámka, která se týká všech znamení Zvěrokruhu – víte, co je nejnebezpečnějším faktorem vzniku obávaného překyselení organismu, jež stojí nejen za většinou chorob, ale také psychických nemocí? Ano, všichni známe tabulky, kde vede červené maso, nezdravé tuky, sůl, rafinovaný cukr a alkohol. Oscara za největšího Záporáka ale získává… Mr. STRESS! Je to tak, pokud chceme udělat základní krok pro své zdraví, je dobré zatočit se stresem. A znovu k tabulkám – na opačném konci leží zdravé potraviny, jako zelený čaj, bylinky, neleštěná rýže, čistá voda. A i tady máme vílu kmotřičku, která se stresem zatočí lépe, než ostatní… jmenuje se Meditace.
Je tu čas dlouhých, podzimních večerů, blíží se Advent. Je ticho, tma a klid. Zavřete oči, uvolněte se, pravidelně dýchejte a odplouvejte daleko, daleko od svých myšlenek…
Ještě než odplujete docela, já se rozloučím, ano? Mějte se moc hezky!
S láskou Noor <3

výklad karet, magie

Sny a snění

Často se setkávám s dotazem, jak vyložit sny. Snář po babičce má doma snad každý a přesto nepoznáme běžný sen od věšteckého. Proč, když dostávám varující signály přes sen, tak nemohu dostat i odpovědi na otázky, které mě trápí? Dají se sny nějak ovládat? Co je to tedy vlastně sen a proč má někdo několik snů za noc a někdo vůbec?
Sen je zážitek obrazů, hlasů a vjemů. Mozek je vytváří během procesu snění. Často jsou to jen zážitky, které jsme za den nastřádali. Vjemy z televize atd. Jiné zase ukazují takzvaně naprosto nereálné představy, které vycházejí z různých vzpomínek a podvědomých představ spáče. Už odmala jsme slýchali větu, „když nevíš, jak řešit nějaký problém, jdi se na to nejdřív pořádně vyspat.“ Je to vlastně příklad starých magií, které se dostali do podvědomí lidí. Někteří lidé zjistí, že jejich sny je vlastně varují před nějakými zlými věcmi, které je čekají. Ostatně existují snáře, které nám pomohou rozšifrovat, co náš sen znamenal. Já spíše doporučuji, aby lidé dali na pocit ze snu.
Byl to sen o bezmoci, lítající, padací a pak, aby porovnali s tím, co je trápí. Například jedna klientka měla nezdravě žárlivého manžela. Ale nehodlala to připustit. V noci se jí opakovaně zdávalo, že je pilotka letadla a lítá sama malým letadlem po obloze a je neskutečně šťastná. Přitom má v normálním životě strach z létání. Bylo mi ihned jasné, že sen značí podvědomou touhu po svobodě. Tento sen však nebyl nijak věštecký. Odrážel pouze podvědomí, které nechtěla normálně poslechnout.
Jaké jsou tedy sny věštecké? Jedná se o takzvané „průhledné sny“. Tento druh snu používali kdysi šamani. Jedná se o meditační sen, ve kterém si představíme neřešitelnou situaci třeba jako bouřlivou řeku a postupně jí měníme na klidnou průzračnou umírněnou proudící říčku. Pak se obvykle dostaví i odpovědi na naše otázky nebo průběh řešení problému. Nastavujeme si tak program začátku řešení problému a průběh řešení. Takový sen se nám často začne zdát i v době spánku. Vědci laboratoře spánku ve Standorfské univerzitě nabídli hned několik vysvětlení o tom, jak a kdy k těmto snům dochází. Pokud se ve snu stane něco mimořádného, spáč si často uvědomí, že je v polospánku a svůj sen si může sám měnit. Často se tak stává i při návratu do REM fáze, když se spáč probudil během snění. V této fázi jsme nejvíc náchylní na možnost očarování, či na pronikání různých diskarnátů do naší aury. Dodržujme proto zásady „zdravého spaní“. Ložnice je místo, kde jsme v době spánku nejvíc bezbranní. Bohužel je to často i místo, kde řešíme různé nepříjemné hádky s partnerem a často také „pěkné usmiřovačky “. Ložnice by tedy měla být tak zařízena a vybavena, aby se nám dobře spalo a líbilo se nám tam. Bohužel někdy není možné mít místnost čistě jen na spaní, dělíme se o ní i s dětmi, slouží napůl jako pracovna, nebo dokonce přes den jako obývací pokoj. I tak se snažte mít spaní oddělené třeba závěsem. Měli byste vždy mít vypnuté všechny elektrospotřebiče. Vůbec nemluvím o tom, že mobily, televize a počítače do ložnice prostě nepatří. Zrcadla, pokud míří přímo na vaši postel, na noc zakrývejte šátkem. Pokud spíte tak, že máte proti sobě 2 lesklé zrcadlící se plochy a vy jste uprostřed mezi nimi, riskujete, že vaše duše ve fázi REM bloudí volně po různých dimenzích. Také je ale přístupná jakýmkoliv „škodičům“ a negativním energiím. Takto nikdy nespěte. Plochy zakrývejte hadrem. Vyzdobte ložnici ochrannými sošky draků, víl nebo andělů. Nad postel doporučuji zavěsit lapač snů, nebo křišťálový závěs přímo nad hlavu spícího. U dětí by měla být i runa Berkana. Pomocí kyvadla vytestujte nejlepší zónu pro umístění vaší postele. Pokud stále nemáte pocit bezpečí a máte pocit, že vám něco ukousne ruku či nohu koukající z peřiny, uvažte na každou nohu postele bílou mašli. Vzdušnou čáru, která je spojuje, vysypte solí, nebo je spojte čarou křídou. Takto si zajistíte maximální ochranu spícího. Nyní můžete jít bezpečně spinkat a pracovat nerušeně se svými sny. Chcete si záměrně přivodit věštecké sny? Vezměte stříbrnou svíci a měsíční kámen. Zapalte před spaním stříbrnou svíci a poproste anděla snů- Gabriela (andělského buditele, jež se stará o naše sny a touhy), aby vám pomohl odpovědět na vaši otázku přes sny. Dopodrobna vysvětlete svůj problém a poproste o nasměrování na správnou cestu. Poděkujte a slibte, že přijmete výsledek, ať bude jakýkoliv s pokorou. Vezměte měsíční kámen a dejte ho pod polštář. Než usnete, představujte si svůj problém a jak se mírní, až je úplně v pořádku a vyřešený. Ve spánku pak přijde odpověď. Přeji krásné snění všem.
Vaše Wargana

Archandělé

„V bolesti nebo strachu volá každý maminku a Pánaboha“.
Ano je to tak, pokud jsme opravdu nešťastní, vyděšení, nemocní, nebo cítíme silnou bolest, instinktivně se obracíme o pomoc k archetypálně nejsilnějším autoritám lidského rodu. Matce a Bohu. A moje zkušenost říká, že k duchovní autoritě se upíná v silných emocích i nejzapřisáhlejší materialista.
Jistě to není proto, že by na nás neměl Stvořitel čas, ale pro komunikaci s lidským rodem má své specialisty. Takové důstojníky pro styk s veřejností. Jsou to ANDĚLÉ.
Na členění duchovní říše obývaného andělskými bytostmi se podíváme jindy. Dnes bych chtěla hovořit o těch nejvyšších a nejmocnějších – Archandělech.
URIEL
Je pokládán za strážce říše hvězd a dozorovatele zákonů. Obracejí se k němu tedy astrologové a ti, kterým je blízká numerologie, prostě lidé, kteří se snaží pochopit strukturu, zákony a logiku světa. Uriel má blízko ke hmotě a pozemskému životu, obracíme se na něj, pokud řešíme:
– tělo, jeho formu a zdraví
– nedostatek fyzické energie
– chceme tvořit, modelovat, formovat
– úspěch v práce
– peníze a jejich zdroje
HANIEL
Má jemnou, jasnou, ale královskou energii. Jeho síla a moc doslova napřimuje lidského ducha. Přináší jasnost, jiskřivou inteligenci, prohlédnutí iluzí, sebejistotu, vznešenost. Napomáhá naplnit naše určené poslání. Žádáme jej o:
– pomoc při správném rozhodnutí
– odstraňování bloků a iluzí
– nalezení důvěry ve vlastní intelekt
CHAMAEL
Přináší lehkost, inspiraci, krásu, soucítění, vyšší vibrace. Pomáhá zamilovaným, poskytuje srdečné objetí andělských křídel. Spojuje silou lásky, učí vnímat krásu. Žádáme jej:
– pomoc při depresích
– lásku a partnerství
– ukončení trápení lásky
– při milostném trojúhelníku
– při potřebě bezpečí
GABRIEL
Přináší naději a uzdravení. S jeho pomocí můžeme prožít zmrtvýchvstání po nemoci, smutku a ztrátách všeho druhu. Modlíme se k němu za:
– poznání životního cíle
– uzdravení těla i duše
– snadný průběh životních změn
– rozpohybování životní energie
RAFAEL
Je „božským léčitelem“ a patronem všech, kteří se zabývají uzdravováním sebe i ostatních. Pomáhá dosáhnout celistvosti na všech úrovních. S jeho pomocí lépe rozumíme souvislostem a příčinám všemožných jevů. Pomáhá při:
– pocitu samoty a odloučení
– nespokojenosti se sebou samým
– zraněných citech
– v době přechodu (hormonálního)
– vyčerpání
– provázení umírajícího
MICHAEL
Je popisován jako válečník a bojovník proti silám temnot. Je ochráncem slabých a těch, kteří jsou v nevýhodě. Pomáhá prosadit pravdu a spravedlnost. Stráží boží řád.
– stabilizuje auru
– pro lidi v pozici oběti
– při nočních děsech
– při ohrožení
– roztíná karmická pouta
– osvobozuje od cizích energií
Mnoho požehnané pomoci z andělských sfér vám přeje Hanka

výklad z mariášových karet, výklad na tři karty, bylinky

Andělé a kartářka Hanka

Kameny pro Vodnáře

Tyrkys
Tyrkys je kámen, který by měl vlastnit snad každý člověk, Vodnář ale především. Je kamenem mocné ochrany, zvláště v oblasti hrdla až po srdeční čakru. Časem často ztrácí sytost a barvu, to když zachytává útoky negativní energie, před kterými nás chrání. Proto je dobré často ho čistit na měsíčním světle, nebo nechat odpočinout pár hodin v misce soli. Pokud se tyrkys rozpadne, znamená to, že jeho síla je již vyčerpaná a přeje si být vrácen do země. Čistí hrdelní čakru od nánosů starých křivd a bolestí a vrací nám odvahu mluvit a projevovat se. Léčí koktavost a potíže štítné žlázy, stejně jako ztrátu kreativity a chuti do života. Pomáhá proti únavě všeho druhu a depresi.
Akvamarín
Akvamarín je nejtypičtějším kamenem znamení Vodnáře. Představuje čistotu, jas a také svobodu těla i ducha. Zprostředkovává pocit volnosti a lehkého bytí. Napomáhá svobodnému dechu, a proto jej nosíme při léčbě astmatu, zánětů dýchacích cest a tíži na prsou. Léčí i alergie všeho druhu, neboť alergik často touží po spravedlivém, prostorném a čistém světě a život ve hmotě je pro něj obtížný. Akvamarín napomáhá duši usadit se v těle a přijmout závazky fyzického života.
Opál
Drahý opál přináší radost, která je někdy pro Vodnáře nedosažitelnou emocí. Dokáže přitáhnout pocit lehkosti života, pomáhá včlenit se do kolektivu a překonat pocit samoty a vykořenění. Opálu se svěřujeme, pokud nás čeká velká životní změna, nástup do nového kolektivu, stěhování, nebo nová práce. Pomáhá přitáhnout projevy hojnosti do našeho života.
Modrý topaz
Topaz umí naučit člověka, že je možné opustit naučené zkostnatělé struktury a řád, žít pohodlněji a vřeleji. Pomáhá odbourat staré programy, které jsme dostali od rodičů, učitelů a společnosti. S jeho pomocí si dovolíme žít tak, jak nám velí naše srdce. Na tělesné úrovni rozpouští zatvrdliny všeho druhu, ztuhlé klouby a páteř, bolesti hlavy od zatuhlé krční páteře, úzkosti a potíže s očima.
Chryzokol
Chryzokol je blahodárný kámen, která nás učí zdravému sebevědomí a sebeprosazení. Přesvědčuje nás o tom, že nejprve se musíme postarat o sebe sama, pak teprve o to ostatní, protože oslabení, nemocní a nešťastní nejsme nikomu nic platní. Neposiluje naše ego, ale činí ho jemným a otevřeným soucitu. Chryzokol je vhodný pro všechny, kdo neznají své hranice, nebo se bojí je stanovit a posléze chránit. Pro všechny, kteří si připadají napadání, šikanováni a nespravedlivě obviňováni. Na tělesné úrovni léčí chryzokol oblast zažívání, pokud je nemocná z důvodu stresu a přetížení.

Krásné časy přeje Noor

Andělské hlasy adventní

Kdy jindy vnímat hlasy kůrů andělských jasněji, než v čase Adventu. Proto jsem se zeptala andělských karet, co přináší andělé jako zprávu jednotlivým znamením horoskopu. Přečtěte si, kdo vás střeží a co vám vzkazuje.

andělské karty

výklad andělských karet

BERAN – Anděl služby
afirmace:
„Nabízím to nejlepší ze svého talentu a dobrou vůli a tím vylepšuji své místo ve vesmíru.“
Anděl služby pomáhá těm, kteří se chtějí dát darem všem lidem i věcem, aby učinili náš vesmír láskyplnější a lepší. Oceňují ty, kteří se dávají do služeb dobru a kráse.
BÝK – Anděl mladých lidí
afirmace:
„Jsem veden a ochraňován ve chvíli, kdy si začínám volit svou životní cestu.“
Tento anděl pomáhá všem, kteří se vědomě rozhodují pro novou životní cestu. Pomáhá k čestným a jasně formulovaným rozhodnutím. Žádáme ho o pomoc při spatření svého životního úkolu.
BLÍŽENCI – Andělský princ Východu
afirmace:
„Očišťuji svou mysl ujištěním, že uctívání lásky a její volba má vysokou hodnotu.“
Tento anděl nám pomáhá vyjádřit city a vyznat se v našich emocích. Rozpouští bloky, díky jimž jsou naše city nevyjádřené a dusí. Žádáme ho o soucit k sobě samým.
RAK – Anděl mládí
afirmace:
„Sdílím nadšení, humor a smysl pro legraci, chráním a ctím mladistvého ducha.“
Anděl mládí nám pomáhá rozpoznat důvody k radosti a tuto radost prožít a především projevit. Radí nám, jak uctívat mladistvost a živelnost naší přirozenosti.
LEV – Andělský princ Západu
afirmace:
„Myšlenkami na čistou lásku a dobrotu vytvářím realitu svého okolí.“
Pomáhá pochopit skutečnou podstatu lidí a dějů, rozvíjí intuici a víru ve vlastní úsudek a sílu mysli. Dává schopnost získávat a shromažďovat informace, které potřebujeme ke svému růstu.
PANNA – Anděl slávy
afirmace:
„Zpívám chválu a oslavuji zdroj všeho života.“
Anděl slávy nám doporučuje oslavit radostí samotnou existenci sebe sama. Pomáhá s přijímáním dobra. Tím, jak se učíme vděčnosti, otevírám kanály hojnosti všeho.
VÁHY – Archanděl Rafael
afirmace:
„Vnitřní síla boží lásky mě léčí a posiluje.“
Pomáhá nám nalézt dar léčení, ať už našich vlastních nemocí, nebo schopnost léčitelství, o kterou se máme podělit s ostatními. Naladí nás na univerzální energii, nejmocnější léčivou sílu.
ŠTÍR – Anděl hlubokého klidu
afirmace:
„Jakmile přijmu kdo jsem, prožívám hluboký klid a mír.“
Umožňuje naší mysli a proti i duši, aby prožívala očistnou lázeň prožitku hlubokého klidu. Přivádí nás na správnou cestu řešení konfliktů a odkládání starostí. Pomáhá odložit negativitu.
STŘELEC – Anděl milosti
afirmace:
„Božská milost mi dává eleganci, abych byl něžný a lidé mě přijímali.“
Učí nás, že přijmout milost boží lásky je aktem hluboké pokory před stvořením. Pomáhá rozpoznat lásku úplně ve všem, nesoudit a nekritizovat. Nechá nás potkat se se sebou samým.
KOZOROH – Anděl vnitřního vědění
afirmace:
„Můj smysl pro vnitřní vědění mě vede ke světlu.“
Připomíná nám, že v hloubi duše vždycky víme, co je pro nás nejlepší. Pomáhá poznat mysterium skutečné Pravdy. Vrací zájem o život a přináší dynamiku do stagnujících situací.
VODNÁŘ – Anděl vnitřní síly
afirmace:
„Síla boží lásky mě chrání a otevírá.“
Pomáhá rozpoznat a používat vnitřní sílu na proměnu vlastního života i prostoru, který můžeme ovlivnit vlastními myšlenkami a stavem vědomí.
RYBY – Anděl moudrosti
afirmace:
„Moudrost pramení z hlubin mé zkušenosti.“
Poučuje o božské moudrosti a pomáhá ji nalézt v nás samých. Předkládá zákony moudrosti k pochopení z lidského hlediska. Zprostředkovává nový pohled na stará učení.
Andělsky krásný adventní čas, přátelé milí.
Vaše Noor

Noor

Noor, výklad karet, horoskopy

Stojím za lepší svět

Přátelé, nač si lhát, jsem plnokrevná nonkonformistka. Na hromadných akcích a různých pochodech proti… (čemukoliv) se prostě necítím dobře. To ale neznamená, že práci pro obecné blaho odbývám. Jen tak činím individuálně. Zato často. Mám svůj vlastní rituál.
Říkám mu STOJÍM ZA LEPŠÍ SVĚT. Když to na mě přijde, zastavím se, zaměřím pozornost, stojím za lepší svět a držím vibrace tak vysoko, jak dokážu. Rovnou na místě kde mě to popadne.
Dnes odpoledne pár desítek metrů od sídlištního dětského hřiště. Stojím a držím vibraci. Za chvilinku registruju šustot někde kolem kolen. Shlédnu a vidím vyvrácenou hlavičku prcka, který do výšky skoro dvou metrů pátrá po obličeji podivného obra.
„So to dejás???“
„Ahoj, já tady stojím za lepší svět.“
„So dejás?!?“
„No stojím a dělám aby bylo hezky. Tady.“
„Já stojim s tebou, jó? Muzu taky stát?“
Na lavičce kousek od pískoviště zvedne hlavu mladá maminka…
„Rudíku, neobtěžuj paní!“
Má trochu polekané oči, ta cizí paní nemusí být zcela v pořádku, že?
„Já ne…tezuju, já š pani štojim za aby bylo hešký.“
Maminka zvažuje možnosti. Mozek viditelně provádí všechny operace na vyřešení nepřehledné situace. Pomalu se přibližuje. Pokouším se jí trochu objasnit dění.
„My tady s Rudíkem stojíme, viď?, a koukáme jak je tu pěkně. Abychom to viděli. To je taková hra.“
Maminka dojde až k nám, zařadí se do linie a rozhlíží se kolem. Usměje se.
„Takže stojíme, aby bylo na světě hezky. My tři“
A byli jsme tři.

Přidáte se? Já jsem rozhodně pro! Nebo máte vlastní rituál? Budu moc ráda, když mi o něm napíšete na redakce@kartarky.viptrust.com. Za lepší svět přece stojíme.
S Láskou Noor

Noor výklad karet, horoskopy

Jak přicházejí zázraky

Možná se vám také stalo, že jste si položili otázku, jestli se někdy ve vašem životě udál zázrak. Zřejmě jste se dopracovali k pocitu, že vlastně nikdy, ale zázraky se opravdu dějí, a v podstatě každý den.
Co je vlastně zázrak?
Někteří si myslí, že zázrak je něco nadpřirozeného, něco, co uměl jen náš bratr Ježíš Kristus. Například proměnil vodu ve víno nebo přikázal mrtvému, aby vstal a znovu žil. Pokud se tak opravdu stalo, byl to zázrak? Pro nás smrtelníky nejspíše ano, ale pro Ježíše určitě ne. Pro něj to byla naprosto normální událost, asi taková, jako když se napijeme vody. Ježíš byl vybaven velmi silnou vůlí a vírou ve vlastní schopnosti. Nikdy o sobě nepochyboval, a proto konal zázraky na potkání.
Církev nás celá léta učí, že zázraky činil pouze Ježíš Kristus, protože byl nadpřirozenou bytostí a my jsme jen obyčejní smrtelníci, kteří musí žít podle pravidel mocných. Celá staletí jsme vedeni k poslušnosti a víře, že jen církev je zástupcem Pána Boha na zemi, a jen ona může určovat, co jsou zázraky a snad je i konat. Mám však za to, že tomu tak ve skutečnosti není.
Zázraky konáme každý den, aniž bychom si uvědomovali, že se jedná o zázrak. Zázrakem je například naše rozhodnutí. Někdy si také říkáme, to by byl zázrak, kdyby se dělo to či ono, a přitom se třeba jedná a naprosto běžné věci.
Uvedu příklad.
Jeden mladý muž, třeba Martin, vyrůstal ve velmi asociální rodině, která byla často bez financí a své potomky velmi zanedbávala. Rodiče často popíjeli alkohol a oddávali se světským pokušením (výherní automaty, atd.). Děti byly často samy doma a čerpaly informace jen z televize a někdy i z internetu. Velmi postrádaly lásku rodičů a nepoznaly morální vzor. Mívaly problémy ve škole a ostatním spolužákům byly jen pro výsměch. Když Martin dosáhl puberty, často přemýšlel, jak si zajistit finance, aby mohl sebe a své sourozence nasytit. Začal se potulovat po městě a navazovat kontakty s lidmi, kteří se v podstatě na ulici narodili. A jak to tak bývá i náš hrdina se dostal k prostituci a dealerství drog. Sám drogy vyzkoušel, ale to ho z počátku moc neoslovilo. Stále myslel na to, že musí přinést domů nějaké peníze, aby mohl nakoupit potraviny a jiné potřeby pro své sourozence. Téměř každý večer se modlil a prosil Boha o zázrak. Postupem času se dostal do závislosti na drogách a vracel se domů stále později. Byl tak mimo své myšlení, že ani nevěděl, co se kolem něj děje. Jednoho večera se nepohodl se svým dodavatelem a byl jeho kumpány napaden takovým způsobem, že skončil na jednotce intenzivní péče.
Ležel zcela sám v poloprázdné místnosti a jediné, co slyšel, byly zvuky přístrojů, které mu připomínaly, že je na živu. V hloubi duše přemýšlel, co se vlastně stalo a nemohl si vzpomenout na poslední okamžiky svého života. Když byl převezen na běžný pokoj, měl pocit, že je v ráji. Na zdech visely obrazy, necítil se už tak sám. Jednoho dne někdo lehce zaklepal na dveře. Martin zvedl víčka a zahleděl se směrem ke dveřím a chvíli přemýšlel, jestli ono ťukání ohlašuje příchod jeho rodiny. Pomyslel si, že by to byl zázrak, kdyby opravdu přišli. Možná se mu jen zdálo, že někdo zaklepal, a tak opět oči zavřel. Klepání se ale ozvalo podruhé.
Martin se osmělil a zvolal: „Dále!“
Dveře se otevřely a do místnosti vstoupila velmi stará paní s dlouhými rozpuštěnými bílými vlasy a mile Martina pozdravila.
„Dobrý den, jsem dobrovolnice Eva a chodím si sem povídat s opuštěnými lidmi. Pokud máte zájem, ráda si s vámi popovídám o čemkoliv.“
Vzhledem k tomu, že Martin dlouho nikoho neslyšel, souhlasil.
„Jak se vám vede?“ Zeptala se Eva.
„Ale, vede se mi čím dál lépe, jen mě trochu mrzí, že nepřišel nikdo z mé rodiny, i když to by byl vlastně zázrak, kdyby se opravdu objevili.“
Eva se zamyslela a povídá.
„Netrapte se tím, možná k tomu mají nějaký důvod a později vám ho jistě vysvětlí. Spíše mi povídejte, co se vám stalo, že jste tak celý pomlácený.“
Martin se na Evu podíval, a když viděl její milý a láskyplný pohled, pustil se do vyprávění celého příběhu. Eva Martina pozorně poslouchala a bylo viditelné, že ji jeho příběh dojímá. Když svůj životní příběh dovyprávěl, Eva si otřela slzy, nadechla se a položila Martinovi otázku.
„Věříte v zázraky?“
Martin se zamyslel a odvětil, že asi ne, protože se mu v životě žádný neudál.
„Ale stal, odvětila Eva s úsměvem. Zázrakem je určitě to, že jste přežil. Zázrakem je to, že máte láskyplné srdce a myslíte na blaho svých mladších sourozenců. Zázrakem je také to, když se ovládnete a nenecháte se unést špatnými myšlenkami a negativními emocemi. Co myslíte?“
Martin hleděl na Evu a bylo viditelné, že nad tím přemýšlí. Eva sáhla do tašky a vytáhla malý slovník cizího jazyka a malé kapesníčky. Každý předmět držela v jiné ruce. Obě ruce natáhla před Martina a řekla.
„V každé ruce držím jiný předmět. Zde v levé mám učebnici a v pravé mám kapesníčky, které představují drogy a je na vás vybrat si. Vyberte si cestu.“
Martin hleděl na obě ruce a zvolil ruku se slovníkem.
„Výborně“, odvětila Eva. „Právě jste si vybral novou cestu života, rozhodl jste se pro knihu, která představuje studium, a to je zázrak! Zázrakem je, že jste si vybral cestu, která sice nebude jednoduchá, ale o to více nadějná a smysluplná, a to je opravdu zázrak!“
Martin se na Evu pousmál a povídá.
„Paní Evo, vždyť zázrakem je vlastně i to, že jste tady. Mohl bych vám být ukradený, a přesto tu sedíte a povídáte si se mnou. To je také zázrak, že?“
„Ano je“, odpověděla Eva s úsměvem.“ Jako vzpomínku na naše setkání vám daruji tento slovník.“ Martin vzal slovníček do ruky a s úsměvem Evě poděkoval. Eva se s Martinem rozloučila a Martin plný krásných dojmů usnul. Druhý den čekal, zda se Eva objeví, ale nikdo nepřišel. Čekal do konce své hospitalizace, ale bez výsledku. Když ho propouštěli, zeptal se sestry na Evu.
„Nevím, o kom to mluvíte“, odvětila sestra.
Martin sestře Evu popsal a řekl jí i přesné datum, kdy ho navštívila. Sestra odběhla a za chvíli se vrátila.
„Podle kolegyně to byla paní, které v ten den na oddělení zemřel manžel. Byla prý plná smutku a bloudila po chodbách. Ještě téhož večera paní zemřela na infarkt. Byli si s manželem velmi blízcí a je vlastně zázrakem, že odešli ve stejný den…“.
Martin stál na chodbě, jako opařený a nebyl schopný slova. Ale ten den byl počátkem velkých změn v jeho životě.
Z Martina se stal úspěšný ekonom zaměřený na zahraniční obchod. Jako talisman nosí u sebe malý slovníček cizích slov, který mu připomíná víru v zázraky.
Už víte, co je zázrak?
Krásné další dny, plné zázraků.
Laddi Orinneli
Laddi

Znamení Blíženců u stolu a v kuchyni – Noor

Asi jste si všimli, že tentokrát jsem článek s tématem „Jídelníček pro znamení Blíženců“ odsunula až na samý konec vlády tohoto znamení. Jak jednoduše charakterizovat a konkretizovat něco tak plastického, mnohovrstevnatého a nezařaditelného, jako je charakter znamení Blíženců?
A přitom mám informace z první ruky. Od té doby, co se kolem plotny v naší kuchyni točí muž ve znamení Blíženců, zbylo na mě maximálně prostírání stolu. A zalití kafe, v tom mi snad ještě věří. Jak máte kruciš přesvědčit svět o tom, že podstata ženy ve znamení Kozoroha je křehkost a gracilnost, kterou s filigránskou jemností cizelovala planeta Saturn do goticky elegantní křivky, když vás podivná existence se Sluncem v Blížencích svou skvělou kuchyní přivede do stavu rovněž gotické, ale poněkud dělové koule???
Kdysi jsem četla, že Blíženci rozhodně víc peněz protelefonují, než projedí. Je to brilantní odkaz na proslulou blíženeckou komunikativnost a družnost, zkušenost mi ale napovídá, že to není tak docela pravda. Blíženci většinou jedí rádi. Ale ne pořád a nepřetržitě. Mnohem častěji než „to mi chutná“, od nich uslyšíte větu „tohle jídlo mě baví“. A to je zhruba nejpřesnější charakteristika, kterou můžete na téma výživa použít. Jinak už je to kus od kusu. Blížence musí prostě bavit to, co dělá, jinak rychle ztrácí zájem a tah na bránu. Pokud mu dáte prostor, ve kterém se může vyřádit v testování koření, vymýšlení nových kombinací, nebo se naopak pokusit o přesný postup u mimořádně složitého receptu – a bude se u toho bavit – poznáte u stolu slasti srovnatelné jen se spásou duše na výsostech nebe.
Blíženci se stravují – jak kdy. Většinou jsou zaneprázněni činností, která je zcela pohltí – jinak by to přece nedělali. A pak si klidně vystačí s rychlým občerstvením a klidně stolují na papírových táccích. Jindy chytnou slinu a chtějí si užít roli šéfkuchaře a nakoupí cizokrajné potraviny a položí se do studia kuchařských předpisů. Častěji, než ve starých knihách studují recepisy na internetu. Je to rychlé, dá se to kopírovat, ukládat… prostě planeta Merkur je ve svém živlu.
Pokud přemýšlím o kuchařském stylu, který je pro Blížence typický, nenapadá mne žádná světová kuchyně, ale spíše švédský stůl. Spousta mističek, talířků, ubrousků a sklenic, pomazánky, saláty, zelenina a ovoce, malé porce nejrozmanitějších tvarů a chutí, které si strávníci nabírají dle chuti a se skleničkou sektu pak korzují prostorem, ve kterém se mluví, diskutuje, seznamuje a zdraví, klepe a flirtuje. Toť Blížencovo nebe, tam jeho srdce plesá!
O zdravotních aspektech jídelníčku pro Blížence nelze říci mnoho. Jsou vzdušní a vzduch nemá žádný tvar, žádné hranice. Jejich slabým a citlivým místem jsou plíce a nervy. Mívají citlivější nebo i vznětlivý charakter a proto je dobré posilovat psychickou stabilitu všemi možnými prostředky. Klid ducha souvisí s čistými střevy a zdravými játry, proto je dobré čas od času pamatovat na řádnou očistu těchto orgánů. Játrům prospěje detoxikace s citrusovou šťávou a olivovým olejem, ale to je pro opravdu statečné, proto si vám ji tu netroufnu doporučit generálně, a jestli vás zaujme, najdete si na internetu dost informací sami. Dalším blahodárným prostředkem pro omlazení jater je olej z ostropestřce mariánského, je to nejen pochutina, ale i léčivum. Zdravá střeva a jejich dobrou práci pro celý organismus podporuje strava s vysokým obsahem vlákniny, ovoce, u Blíženců se velice doporučuje konzumace lněného semínka a výrobků z něj. Jemné předivo plicních stěn je u Blíženců citlivé k napadení nepřátelskými organismy, vyhýbat by se tedy měli potravinám, které mohou obsahovat plísně a viry. Pozor na nekvalitní ořechy a semena, podezřelé ovoce, výrobky z bílé mouky a přemíru lepku.
A víte co? Stejně je nejdůležitější veselá mysl, dobrá nálada a partnerský vztah ke světu, lidem a vůbec všem bytostem v něm. To je ta pravá medicína pro zdraví těla i ducha.
A pokud tahle ezoterická pravda skutečně platí, pak se o své milované Blížence nemusíme bát.
Jsou totiž moc fajn!
S láskou Noor
Noor výuka Tarotu

Obejmi strom – Noor – výklad karet

Jednou z možností, jak doplnit, harmonizovat a léčit energii lidského těla je „objímání stromů“. Jako každý organizmus je strom obklopen aurou. V zimním období odpočinku je aura úzká a energie stažená dolů do kořenů. S jarem vibrace energie stoupá a největší síly dosahuje strom, je-li v květu. Pokud máme v plánu využít sílu stromů pro svoje zdraví, sílu a moc, či duchovní rozvoj, náš čas právě nastává. Této technice se říká objímání stromů.
Pokud se ale nad procesem přenosu energie zamyslíme, uvidíme, že jsme to spíše my, kdo je objímán. Strom se uvolí přijmout nás do svého osobního prostoru a podělí se s námi o svou sílu. Proto je potřeba přistoupit k této terapii s pokorou a úctou. Je samozřejmě možné prostě se na strom vrhnout a čapnout ho do náručí. Ale pokud si v té chvíli neuvědomujeme, že strom je úctyhodná a laskavá bytost, náš partner, část našeho Já, součást jednoty stejně jako my sami, zůstanu naše čakry spíše přivřené. A my se tak ochudíme o sílu, kterou je strom ochoten předat.
Jak tedy na to? Jestliže chceme obejmout strom, přistupujeme k němu přátelsky, ale zdvořile. Takže pozdravíme. Formalisté řeknou „dobrý den“, extroverti „ahoj“ a studenti toltéckého umění života asi „Ty jsi mé druhé Já“. Pokud se při pohledu na vybraný strom necítíme dobře, je možné, že nás nepřijal. A má k tomu jistě dobrý důvod. Třeba je nemocný, medituje, chce odpočívat, nebo zrovna nemá den. Nezlobte se na něj a klidně se rozlučte. Strom vám možná pošle myšlenku, na kterého kolegu se obrátit, dejte na pocit, o ten tu jde.
Jakmile jsme si vybrali správně, vstoupili do komunikace a máme dobrý pocit, můžeme se ke stromu přiblížit. Položit třeba čelo na kmen a vysvětlit stromu, co nás trápí, co bychom od něj potřebovali… Svěřte se s tím, co vás souží, strom má většinou moře času a ještě jsem neslyšela o jediném, který by odsuzoval, nebo kritizoval. Stojíme čelem ke stromu a levou ruku zvedneme a položíme ji na kmen. Pravá je rovněž přiložena a směřuje dolů. Dýcháme. A jsme uvolnění. Poddáváme se procesu čerpání…
Poté se ještě můžeme opřít o strom zády a ruce nechat volně viset podél těla.
Ukončit léčení můžeme kdykoliv, většinou ten okamžik pocítíme sami. Rozhodně poděkujeme, třeba pohladíme kmen, pošimráme lístečky, nebo dáme stromu pusu na kvítek.
Tak! A máme to. Jsme plni šťavnaté, jiskřivé energie. A hledíme, abychom ji využili na krásné, zdravé, láskyplné věci.
Energie stromů
Jasan – aktivuje vůli a sílu podvědomí. Léčí deprese, rozptyluje obavy a starosti.
Dub – strom zdraví a síly. Podporuje rozhodnost.
Buk – proti bolestem hlavy, migrénám. Podporuje soustředění, je vhodný pro duševně pracující lidi. Pro dobrou náladu a elán.
Smrk – proti revmatismu, při potížích s ploténkami. Dává pocit pevnosti a síly.
Bříza – strom pro melancholiky, navozuje dobrou náladu.
Kaštan – pomáhá při špatném stavu vlasů, posiluje vnitřní klid a pohodu.
Lípa – pro dobrou činnost srdce, podporuje pohyblivost, pružnost, omlazuje. Je stromem lásky.
Třešeň – omlazuje obličej i tělo, má vliv na potenci a plodnost
Tis – proti revmatismu a dně, pomáhá játrům
Olše – strom mystiků a mágů, posiluje duševní moc
Bez černý – játra, látková výměna, slezina, omlazuje
Borovice – při dýchacích potížích všeho druhu, při rýmě, pro kuřáky
Vrba – vyslechne a vyčistí smutky, pomáhá při potížích tlustého střeva

Nádherné jaro vám všem! S láskou Noor

keltský stromový horoskop, čerpání energie ze stromů, čištění čaker, výklad karet online

Sluneční lázeň proti jarní únavě – výklad mariášových karet – Hanka

Sluníčko si hoví ve znamení Berana, ze země vykují hlavičky prvních rostlinek, sluníčko nás štípe do nosu, je tu jaro! Těšíme se na každé ráno, každá buňka si přeje ožít, ale kde vzít sílu? Proti jarní únavě bojujeme přísunem dávek vitamínů, potravinovými doplňky, ale můžeme sáhnout i po pomocnících z říše minerálů.
Posilující a pročišťující účinky na náš zimou oslabený organismus mají oblíbené léčivé kameny. Než se však pustíte do využití jejich blahodárných účinků, uvědomte si, že zima se týkala i jich. Pokud máte doma svou sbírku minerálů, dopřejte jim jarní rituálek na znovunabytí sil. Není to nic složitého – opláchněte své kameny pod tekoucí vodou, promněte každý z nich mezi prsty a nechte je chvíli odpočinout na měkkém kousku látky. Stejně dobře nám poslouží i koupel v obyčejné kuchyňské, nebo ještě lépe mořské soli, ta ale trvá trochu déle. Kameny jednoduše naskládejte do větší misky a zcela je zasypejte solí. Koupel v soli trvá nejméně 24 hodin.
Kameny jsme očistili raz dva, teď ještě oživit jejich léčivou sílu. Většina kamenů ocení lázeň v přímém slunečním světle. Využijeme tedy současných slunečních dní a očištěné kameny položíme kamkoliv, kde se mohou nasytit slunečních paprsků. Výjimkou jsou ovšem tyrkys, měsíční kámen, ametyst, malachit a lapis lazuli. Ty naopak vystavujeme svitu měsíce.
A zpět na téma jarní únava a nedostatek energie po zimě. Obecně lze říci, že nám nejvíce prospějí všechny kameny ve zlaté, žluté, oranžové, červené a hnědé barvě. Ty, které se pojí s léčením prvních tří čaker. Sáhnout můžete po křišťálu, záhnědě, citrínu, jaspisu, slunečním kameni ale i achátu. Kameny noste jako šperk, buď ve formě náhrdelníku na dlouhém závěsu v oblasti pod hrudní kostí, velmi oblíbené a účinné jsou náramky. Obklopte se jimi, kamkoliv jdete, dejte si kámen do kapsy, kde ho často mněte konečky prstů, větší kus položte k počítači, nebo na umyvadlo. Pod polštář nebo na noční stolek dávejte nabité posilující minerály jen tom případě, že jste opravdu mimořádně vyčerpaní, jejich síla je tak významná, že mohou rušit ve spánku.
Přeji vám štědrý příval pozitivní energie a hlavně – vložte ji tam, kde bude dál činit jen samé krásné věci!
S láskou Vaše Hanka
výklad mariášových karet, kyvadlo, kartářka Hanka, výklad karet online, Věštírna Květy Fialové

Regrese – regresní terapie – minulý život – Noor – výklad karet

Regrese znamená návrat, cestu zpět. Regresní terapie je proces řízeného rozvzpomínání, s cílem vystopovat, prozkoumat a zařadit do souvislostí události, které se staly kořenem fyzických či psychickým problémů. Ne vždycky se jedná o terapii „minulých životů“, příčina strachu, fobie, alergie, poruchy příjmu potravy, deprese, ale i nemocí, jež se zatím projevují čistě fyzicky, může být stará jen pár měsíců, let. Třeba porod, nebo prenatální život je obdobím, kdy vzniká množství programů, fixních přesvědčení a omezení, které komplikují život člověku až do dospělého věku. Přesněji řečeno do doby, než si programy uvědomí, zpracuje a rozpustí. Pokud ale člověk hledá skutečné uzdravení na nejhlubší úrovni, touží poznat souvislosti a odpovědi na téma – kdo jsem, odkud kráčím a kam směřuji – doputuje při regresívní terapii právě do minulých životů.

Pokud se někdo rozhoduje pro regresi, mívá na začátku hlavně jednu starost:
„Dostanu se tam? Umíte mě zhypnotizovat? Uvidím něco, bude to jako ve filmu?“
Dostat člověka ve změněném stavu vědomí do bodu, který hledáme jako okamžik zlomu, není tak těžké. Ale ani bezpečné, a laik by se o to neměl pokoušet. Pro práci s podvědomím druhého člověka, by měl být terapeut vybaven nejen schopností vhledu, empatií, soucitem a zájmem o věc, ale především vysokou etikou a slušností. Vždyť podvědomí je to, co určuje naše jednání, komentuje zkušenosti a filtruje názory. Ten, kdo pracuje na takhle tenkém ledě, zanechává stopu nejen v nitru svého klienta, ale i životech lidí v jeho akčním rádiu.

Pro cestu do minulosti se používá nejznáměji hypnóza, hluboká relaxace alfa stavu, nebo metody kineziologie. Šaman zase provází svého klienta zvuky bubnu. V okamžiku, kdy si člověk uvědomí situaci, ve které se nachází, historickou dobu, pohlaví, sociální příslušnost a to, co se právě děje, nastává opravdová terapeutická práce. Rozklíčovat událost, odhalit skryté, zapomenuté skutečnosti, pochopit souvislosti, zařadit do kontextu, co události předcházelo, kam se dále ubírala. Pochopit role svých spoluhráčů a dospět k mocnému očistnému kroku – odpuštění sobě i ostatním.

Spousta lidí vnímá zákon karmické spravedlnosti principem zločin a trest.

Asi jsem musela být v minulém životě strašný grázl, když se mi daří tak špatně“.

     „V minulém životě jsem se musel k ženám chovat úplně otřesně, když mě teď žádná nemůže milovat“.

Moje praxe regresního terapeuta mi říká, že Pravda není tak černobílá. Sice jsem přesvědčena, že se znovu a znovu rodíme proto, abychom si vyzkoušeli všechny polohy existence – jsme ženami i muži, zločinci i oběťmi, bohatcem i chudákem, pánem i sluhou, ale tyhle role dostáváme kvůli celistvé zkušenosti, ne proto, že jsme si je vysloužili dobrými či zlými skutky.

Důvod, proč má člověk potíže s penězi, nemusí být to, že v minulém životě kradl. Mohl být chudým mladíkem v Anglii, který se zamiloval do krásky z bohaté rodiny a otec mu říkával

„Kdepak chlapče, tak vysoko nemysli. My nemáme peníze a chudý zůstane chudým. S námi se páni nikdy bratříčkovat nebudou.“

Ve chvíli, kdy takový mládenec trpí emocionální bolestí z marné lásky, se do jeho duše zapisuje rozpáleným hřebem

  „Vždycky budu chudý, nic s tím nenadělám“.

A máme tu program, který bude ještě mnoho životů odhánět peníze, bohatství, ale i sílu ke změně.

Pokud by se situace obrátila, a náš hrdina (tentokrát při penězích) usiluje o chudou dívku a dostane společensky přijatelnou, avšak nemilovanou ženu, třeba se jeho programem stane

„Peníze mi zničily život. Kvůli nim jsem přišel o svou lásku. Už nikdy nechci být bohatý!“

Za spoustu potíží mohou i různé sliby – při vstupu do náboženských řádů se adepti zavazují k chudobě, poslušnosti, čistotě, ale i mlčení. A takové sliby nejsou nijak časově omezeny. Fungují i tehdy, pokud se na ně člověk nerozvzpomíná. Podvědomí je eviduje a jedná podle nich.

Také velmi romanticky vypadající slib věčné lásky, se může ukázat jako problém. Přísaháte si nekonečný cit s člověkem, kterého v jiném životě potkáte jako opilce a násilníka a nevíte, proč se na vás tolik upíná. A co teprve, pokud je ve hře magie! Je velmi komplikované rozetnout pouta, která zpečetil nějaký rituál.

Početnou kapitolou jsou v regresivní terapii obsedající duchové. Člověk se něčím trápí a vyjde najevo, že potíže, nemoci, prostě programy nejsou jeho, ale entity, která spolu s ním obývá jeho tělo. Množství duší zemřelých lidí se z nejrůznějších důvodů nevydá na svou cestu a z potřeby energie vstoupí do cizího těla. Někteří jen neví, že zemřeli. Jiní se bojí toho, co je čeká. Další zde zdržuje žal pozůstalých, nebo jejich výčitky. S takovým duchem se prostřednictvím jeho nositele pracuje stejně jako s regulérním klientem.

V praxi se člověk setká s velmi zajímavými případy, někdy dramatickými, často smutnými. Bohužel jsem se jen řídce potkala s příběhy slavných historických postav, ale stane se i to.

Nikdy nezapomenu na krásného mladého muže s dlouhými světlými vlasy, byl to takový divoký rocker. Přišel kvůli výbuchům vzteku a přecitlivělostí na každou lež a nespravedlnost, které ho vysilovaly. Pracovat s ním byl nádherný zážitek. Kořen svého problému našel na začátku letopočtu v inkarnaci Jana Evangelisty. Nechci prozrazovat podrobnosti, ale jaký on měl vztek na Svatého Petra! Velmi kriticky se postavil k slavné Ježíšově větě

“Ty jsi Petr a to je skála“.

     „Balvan, šutr jsi, kus kamene, to Ti chtěl Mistr říct“! 

křičel v návratu do prvního století

Snad jsem byla dostatečně profesionální, ale uvnitř jsem řvala smíchy. I já mám totiž na instituci Petrova stolce svůj názor…

Můj kamarád, ředitel Zvláštní školy přišel kvůli úplně jiným potížím. V regresi jsme zjistili, že byl velitelem skupiny mladičkých vojáků v první světové válce. Jednotku zasáhl bojový plyn a on to vnímal jako své pochybení. Muži umírali v hrozných bolestech a velitel jim v okamžicích smrti sliboval, že se o ně postará, že už je nikdy neopustí a že se zase brzo potkají. Do dalšího života se vydal velmi brzy. Pořád měl k sobě kus vojáka! Popisoval, jak se blíží k zemi, do těla a vypadal jako výsadkář. Šel zase do boje. Dodával si odvahy a povzbuzoval se:

„Už sem zase tady, kucí, já vás v tom nenechám, budem zase spolu. Už to bude, jdeme na přistání, paráda, paráda! Co to bude, to jsem napnutej! A doprčic!!! Já budu učitel, a v Čechách!“

Ano, je učitel a o „své hochy“ poškozené na těle či na duchu útokem plynu, v tomto životě žáky Zvláštní školy, se stále stará skvěle.

Máte i vy pocit, že minulost ovlivňuje váš současný život? Pociťujete, že vaše minulé životy ovlivňují vaše dny? Zabýváte se karmickou zkušeností a máte zajímavý názor? Napište mi své zkušenosti na adresu redakce@vykladzive.eu a vaše zážitky zveřejníme na www.karty-odorik.viptrust.com. Ať vaše cesta za světlem osvítí a obohatí i ostatní, kteří hledají odpověď.
NOOR
hypnóza, minulý život, reinkarnace, karmický vztah, kartářka, výklad budoucnosti